Għawdex Lokali

Il-Knisja ta’ San Lawrenz tiċċelebra 125 sena parroċċa

Illejla ssir ċ-ċelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof t'Għawdex

Illum il-komunità żgħira ta’ San Lawrenz Għawdex qed tfakkar anniversarju importanti ħafna – dak ta’ meta il-Papa Ljun Xlll waqqaf lil din il-komunità bħala parroċċa awtonoma.

Kien ilu jinħass il-bżonn li din iz-zona li fl-antik kienet magħrufa bħala Ta’ Ċangura titgħolla għad-dinjità ta’ Parroċċa. Għalkemm San Lawrenz ilu 125 sena Paroċċa pero l-eżistenza tal-inħawi tisemma saħansitra f’ dokumenti li jmorru lura qabel l-Assedju ta’ Għawdex tal-1551.

Il-Parroċċa ta’ San Lawrenz biex jitfakkar dan l-anniverserju nediet attivitajiet varji u konkreti għaż-żminijiet li qed ngħixu fihom illum. Fost l-oħrajn qed ikompli l-proġett amibizzjuż tar-restwar tal-Knisja Parrokkjali, restawr ta’ oġġetti ta’ arti fosthom il-pedestal artistiku u antik tal-istatwa titulari u anke twaqqaf grupp ta’ nies li ser jieħdu inkarigu li darba fix-xahar, ta’ kull xahar, ser ikunu qed jitolbu għall-bqija tal-komunità, dan sabiex inkompli jinħoloq sens ta’ komunità li għadu jinħass sewwa fir-raħal ta’ San Lawrenz Għawdex.

Illejla fis-6.30pm ser isir pontifikal solleni mmexxi mill-E.T. L-Isqof Mario Grech biex din il-komunità trodd ħajr lil Alla.

Ikkummenta