Lokali Temp

Riesqa maltempata oħra!

Appell għall-kawtela fit-toroq

Maltempata bis-silġ u riħ qawwi se jkun se jolqot il-gżejjer Maltin aktar tard illum.

Dan jikkonfermah FirstMalta.com li hu sit indipendenti ta’ tbassir tat-temp.

Jidher illi pajjiżna se jkun qed jintlaqat minn din il-maltempata mis-2pm ‘il quddiem.

Sewwieqa huma mħeġġa biex jevitaw zoni li normalment huma sinonimi mal-għargħar.

Ikkummenta