Ewropa Internazzjonali

L-Ungerija tħejji pjan ċar dwar il-popolazzjoni

...mingħajr il-ħtieġa li jimporta ħaddiema barranin

Viktor Orban, il-Prim Ministru tal-Ungerija, f’diskors lin-nazzjon wiegħed li se jiddefendi lill-Ewropa Nisranija…u li jgħin sabiex jitharsu l-familji, bi pjan ċar u studjat.

Fil-fatt, fd-diskors tiegħu, Victor Orban ħabbar sensiela ta’ miżuri biex jghin lill-Ungeriżi. Fost dawn hemm li n-nisa li jkollhom tal-anqas erbat itfal qatt m’huma se jkollhom iħallsu income tax. Dan sabiex tiżdied il-popoalzzjoni Ungeriża mingħajr il-ħtiega li l-pajjiż ikollu jiddependi fuq l-importazzjoni tan-nies minn barra.

Hu ħabbar ukoll sensiela ta’ inċentivi rigward taxxi għal familji b’aktar minn tlett it-tfal…fosthom susidju qawwi fuq ix-xiri ta’ karozzi għall-familji.

Ikkummenta