Lokali

Il-Ministru tal-Armata jfarfar u ma jġorrx responsabbiltàIlaqlaq u jfarfar, il-Ministru tas-Sigurtà Nazzjonali ma jagħmel xejn ħlief
jilgħab bid-diskors u jirriffjuta li jġorr xi tip ta’ responsabbiltà politika 
fid-dawl tal-każ taż-żewġ suldati akkużati bi qtil u dwar ir-rapport ta’ 
kundanna tal-Ombudsman dwar l-abbużi fl-Armata.

Net News staqsa lil Ministru min se jġorr ir-responsabiltà dwar dan u tul 
l-intervista kollha ma kienx kapaċi jirrispondi u minflok għażel li 
jfarfar.

Lil ministru staqsejnih darba darbtejn kif se jserraħ ras il-poplu Malti,
imma kull darba pprova jdawwar il-kliem.

Mhux talli ma riedx jirrispondi, talli pprova jdawwar diskors fuq
affarijiet m’għandhomx x’jaqsmu u saħansitra spiċċa jżeffen fin-nofs 
l-Arċisqof.

Ikkummenta