Lokali Qorti

Ordnat jagħmel 450 siegħa ta’ xogħol fil-komunità

It-Taljan li nstab ħati li vvandalizza b’graffiti diversi binjiet fil-Belt Valletta se jkollu jservi 450 siegħa ta’ servizz fil-komunità fil-Belt Kapitali u jħallas kważi €10,000 biex jagħmel tajjeb għad-danni li wettaq.

Cesare Citriniti, ta’ 37 sena u joqgħod is-Swieqi, kiteb il-kelma‘ Kotone’ fuq diversi siti prominenti fil-Belt Valletta.

Huwa nqabad diversi jiem wara, wara li l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta xerred filmati tiegħu waqt l-att.

Il-Maġistrat Nadine Lia nnotat li l-Belt Valletta hija sit tal-wirt dinji tal-UNESCO u “waħda mill-iktar żoni storiċi kkonċentrati fid-dinja.” Qalet li jkun aħjar li timponi ordni ta’ servizz fil-komunità minflok tagħti sentenza ta’ ħabs.

Citriniti, li wieġeb li huwa ħati tal-azzjoni aktar kmieni dan ix-xahar, ġie kkundannat għal 450 siegħa ta’ servizz fil-komunità fil-Belt Valletta u dan għandu jsir fi żmien sentejn. Il-qorti imponiet ukoll €7,500 multa u ordnat li jħallas €2,000 bħala kumpens lill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.

L-Avukat Victor Bugeja deher għall-akkużat.

Ikkummenta