Lokali

Jidħlu 82 immigrant ieħor

Illejla ddaħħlu 82 immigrant ieħor f’pajjiżna.

L-immigranti daħlu għal ħabta tas-6.00pm wara operazzjoni tal-Forzi Armati ta’ Malta permezz tal-patrol boat P52.

Huma ddaħħlu f’Xatt it-Tiben.

Informazzjoni dwar dan hija limitata hekk kif kemm il-Forzi Armati kif ukoll il-Pulizija ma tawnix aktart dettalji dwar din il-wasla.

Ikkummenta