Lokali

Il-politiċi għandhom jaġixxu ta’ ħatja sakemm jiġu ppruvati innoċenti – Profs Andrew Azzopardi

Id-differenza bejn; Ir-Responsabbiltà Politika u r-Responsabbiltà Kriminali

“Il-politiċi jistgħu u għandhom jinżammu responsabbli għall-atti mwettqa mill-impjegati taċ-ċivil taħt il-mandat tagħhom. Għalhekk, huwa l-politiku li għandu bżonn jipprova li ma kellu l-ebda kapaċità li jwaqqaf il-ħsara li qed issir.” – Il-Professur Andrew Azzopardi

Fi stqarrija maħruġa mill-Professur Andrew Azzopardi – Dekan, Fakultà għall-Benesseri Soċjali fl-Università ta’ Malta – Fid-dawl ta’ ġrajjiet riċenti, Profs Azzopardi qal li jħoss li għandha tinħareġ kjarifika biex tiżgura li d-dibattiti dwar dak li għaddej bħalissa f’pajjiżna jkunu kostruttivi u ta’ fejqan. Hu stqar li f’dan il-mument ma nistgħu naffordjaw xejn inqas.

Il-Professur qal li l-politiċi mill-partiti kollha użaw it-terminu ta’ responsabiltà politika u krimanali xi drabi b’mod li hu jemmen li kellu intenzjoni qarrieqa.

Andrew Azzopardi stqar li l-politiċi u l-individwi privati ​​ma jistgħux jinżammu bl-istess standards. Dan għaliex persuna privata għandha aċċess għar-riżorsi finanzjarji tagħha stess, kbar jew żgħar u għad-drittijiet u l-obbligi li l-Istat impona fuq il-persuna.

Min-naħa l-oħra dan mhuwiex il-każ tal-politiċi fil-Gvern.

Il-politiċi fil-Gvern għandhom poteri wesgħin fuq il-leġiżlazzjoni, jinfluwenzaw il-politika u jaċċessaw il-finanzi pubbliċi. Dan jitlob li jkun hemm livell proporzjonat ta’ responsabbiltà. Profs Azzopardi qal li għalhekk, livelli differenti ta’ kondotta huma mistennija minn individwi privati ​​u politiċi fil-Gvern.

Fil-liġi kriminali individwu huwa innoċenti sakemm jiġi ppruvat ħati u jista’ jinżamm responsabbli kriminali biss għall-atti tiegħu stess. L-oneru tal-prova jiddependi fuq dawk li jibagħtu l-akkużi li fi kwistjonijiet kriminali huwa normalment hu l-Istat. Dan jagħmel sens minħabba li individwi per se huma inqas b’saħħithom minn dawk li huma fuq il-kmand tal-makkinarju tal-Istat u għalhekk jeħtieġu benefiċċji u protezzjoni biex jiġi żgurat li l-proċeduri jkunu ġusti u ġusti, qal Profs Azzopardi.

Hu qal li l-politiċi min-naħa l-oħra ma jistgħux u m’għandhomx jagħmlu użu mill-istess protezzjonijiet fix-xena pubblika. Il-politiċi f’termini tad-dmirijiet pubbliċi tagħhom m’għandhomx ikunu meqjusa innoċenti sakemm jiġu ppruvati ħatja imma kull darba li ssir allegazzjoni suffiċjentement serja, partikolarment jekk dan ikun qed jiġi segwit minn rikors legali, għandhom jaġixxu bħallikieku huma ħatja sakemm jiġu ppruvati innoċenti u jissospendew temporanjament irwieħhom sal-eżitu li jintemmu l-proċeduri.

Il-politiċi jistgħu u għandhom jinżammu responsabbli għall-atti mwettqa mill-impjegati taċ-ċivil taħt il-mandat tagħhom. Ir-raġunament wara din ir-responsabbiltà huwa li minħabba r-riżorsi enormi ta’ servizz ċivili għad-dispożizzjoni ta’ politikant fil-Gvern, huma  jistgħu jaffettwaw il-ħajja ta’ eluf ta’ nies u jkollhom impatt fit-tul. B’hekk, dan għandu jkun akkumpanjat bl-istess livell ta’ responsabbiltà.

Għalhekk, huwa l-politiku li għandu bżonn jipprova li ma kellu l-ebda kapaċità li jwaqqaf il-ħsara li qed issir. Għalhekk, l-oneru tal-prova jaqa’ fuq il-politikant kompla jgħid id-Dekan tal-Fakultà għall-Benesseri Soċjali fl-Universtà ta’ Malta.

Hu temm jgħid li ma nistgħux inħallu lill-politiċi jiżnu gideb manipulattiv u jippruvaw jintroduċu elementi ta’ responsabbiltà kriminali personali meta jkunu persuni pubbliċi bil-makkinarju tal-Istat.

Ikkummenta