Coronavirus Lokali

Il-kontenut huwa differenti mit-tikketta – MEA

Fir-reazzjoni għall-miżuri finanzjarji mħabbra mill-gvern biex jgħin lin-negozju jlaħħaq mal-kriżi li ġabet il-Coronavirus, l-Assoċjazzjoni ta’ min iħaddem – MEA (Malta Employers’ Association) ddikjarat li filwaqt li ċ-ċifra ta’ € 1.8 biljun tidher impressjonanti mill-perspettiva tan-nies, il-kontenut tal-pakkett huwa differenti mit-tikketta tiegħu, u se jiswa lill-gvern inqas mill-ammont iddikjarat.

Għalkemm il-pakkett fih miżuri li jindirizzaw it-tbatija li ħafna kumpaniji huma u se jiffaċċjaw matul din il-kriżi, huwa nieqes minn dak li huwa meħtieġ biex iżomm il-vapur fil-wiċċ, u l-inċentivi, f’ħafna każijiet, ma jkunux biżżejjed biex jitrażżnu l-bidu ta’ sensji f’ħafna kumpaniji, qalet l-MEA.

L-istqarrija kompliet tgħid li l-biċċa l-kbira tal-pakkett huwa differiment – mhux kanċellazzjoni – tal-pagamenti tal-VAT u s-Sigurtà Soċjali, u garanziji tas-self. L-impetu kien imiss aktar fuq is-sussidjar tal-pagi, aktar milli fuq il-likwidità. Dan kien ikun iktar effettiv biex tipproteġi l-impjiegi fis-settur privat.

Flimkien mal-korpi l-oħra ta’ min iħaddem, l-MEA kienet ippreżentat proposti konkreti biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni b’mod aktar effettiv, iżda dawn jidher li ma ntużawx mill-Gvern.

Miżuri oħra li jistgħu jiġu introdotti huma relatati mat-taħriġ i.e. ir-rifużjoni sħiħa tal-pagi u l-ispejjeż tat-taħriġ, inkluż taħriġ onlajn għal perjodu speċifikat.

L-MEA qalet li l-pakkett għandu aspetti pożittivi, bħall-għajnuna li hija estiża wkoll għal dawk li jaħdmu għal rashom, u l-inċentivi tal-ġenituri li ma jistgħux ixandru.

Fil-leave tal-kwarantina, l-għotja ta’ €350 mogħtija lil min iħaddem mhix biżżejjed, u fi kwalunkwe każ min iħaddem huwa, fil-prinċipju, kontra l-impożizzjoni li huma jridu jħallsu għal dan il-leave. Il-leave tal-kwarantina huwa servizz soċjali, u s-servizzi soċjali huma ffinanzjati minn taxxi, mhux minn min iħaddem, stqarret b’mod ċar l-MEA.

Għalkemm l-ammont imħabbar huwa titjib fuq il-pożizzjoni inizjali, l-MEA se tkompli topponi bil-qawwa l-emendi għall-avviż legali kemm minħabba l-kontenut tagħha kif ukoll minħabba l-mod li bih ġiet introdotta, mingħajr ebda djalogu soċjali.

L-istqarrija temmet tgħid li kollox ma’ kollox, il-miżuri mħabbra huma pass fid-direzzjoni t-tajba iżda ma jistgħux ikopru l-iskala sħiħa tal-problemi potenzjali li qed jiġu previsti minn bosta negozji.

L-MEA qed tittama li dan il-pakkett jiġi msaħħaħ b’miżuri oħra li l-gvern jista’ jintroduċi fil-futur qarib.

Ikkummenta