Coronavirus Lokali Saħħa

F’Malta probabbilment “diġa’ bdejna bit-tieni mewġa” – l-ispeċjalista Sascha Reiff

"L-affarijiet se jmorru għall-agħar jekk jitneħħa l-kontroll"

“Kollox jindika li pajjiżna diġa’ qed iħoss it-tieni mewġa”.

L-Ispeċjalista Sacha Reiff għamlet dan il-punt b’mod ċar biex saret sejħa urġenti biex kulħadd ikun resposabbli u prudenti aktar u aktar wara li qegħdin nesperjenzaw żieda fil-każijiet attivi.

It-tabib Reiff qal illi issa n-numru ta’ każijiet ġodda ras għal ras qabeż dak tal-Italja, Spanja, il-Ġermanja, u anke Franza.

Il-President tal-MAPHM qal li rridu nirrikonoxxu l-konsegwenzi devastanti fis-saħħa soċjali, ekonomika u mentali tal-miżuri restrittivi. Madankollu irridu nifhmu li l-affarijiet se jmorru għall-agħar jekk jitneħħa l-kontroll. Hemm bżonn li nitgħallmu mit-traġedji li ffaċċaw pajjiżi ġirien tagħna u nevitaw qawmien mill-ġdid tal-każijiet.

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna, il-kapaċità tas-sistema tas-saħħa tagħna se tingħeleb malajr jekk il-miżuri jiġu rilassati malajr wisq u jekk il-popolazzjoni ma tibqax tirrispetta d-distanza soċjali, l-ilbies tal-maskra u l-etikett tal-iġjene.

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina fis-Saħħa Pubblika (MAPHM) ikkummentat dwar dan fid-dawl tal-fatt li huwa minnu li Malta ġiet imfaħħra għar-rispons eżemplari tagħha għall-pandemija COVID-19.

Azzjoni kkonċertata mit-Tim ta ‘Rispons għas-Saħħa Pubblika COVID, is-Servizzi tas-Saħħa u l-Gvern għall-politika fuq il-COVID-19 li tagħti prijorità lis-saħħa xprunaw dan is-suċċess.

Madankollu l-isforz veru se jibda issa; fejn irridu nibbilanċjaw bir-reqqa r-rispons ta’ emerġenza ma’ l-impatti ekonomiċi li ntaffu l-miżuri restrittivi b’pass li ma jiżbqux is-servizzi tas-saħħa tagħna, il-kapaċità tas-saħħa pubblika, u lanqas li b’xi mod jipperikolaw il-ħajja tal-popolazzjoni vulnerabbli tagħna u tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa.

Is-suċċess tagħna f ‘”iċċattjar il-kurva” huwa riżultat ta’ azzjoni f’waqtha mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika biex timponi lockdown parzjali, timplimenta projbizzjoni effettiva tal-ivvjaġġar u tipproteġi lil dawk vulnerabbli flimkien ma’ rispons effettiv għas-saħħa pubblika.

Il-MAPHM qalet li stajna ntejbu l-ittestjar b’mod li f’dawn l-aħħar jiem ir-rata ta’ kuljum tal-iswabs laħqet it-3 għal kull 1000 popolazzjoni. B’riżultat ta ‘dan, sa issa saru madwar kampjun għal kull 10 persuni fil-popolazzjoni tagħna.

Dan ippermettilna nintraċċaw il-każijiet tal-kwarantina malajr u nimminimizzaw it-trażmissjoni. Rata ta’ trażmissjoni baxxa sostnuta ppermettiet lil Malta tikkunsidra u tibda pjan ta’ tranżizzjoni biex tħaffef xi wħud mill-miżuri restrittivi fis-seħħ.

Madankollu, l-effetti inizjali ta ‘l-ewwel fażi ta’ transizzjoni huma li n-numru ta’ każijiet attivi qed jerġa’ jiżdied. “Aħna nħeġġu lill-Gvern u lil dawk li jfasslu l-politika biex jiżguraw li l-prinċipji tas-saħħa pubblika, kunsiderazzjonijiet epidemjoloġiċi u bażi ta ‘evidenza soda jistabbilixxu r-ritmu għat-treġġigħ lura responsabbli tal-miżuri, u l-introduzzjoni mill-ġdid tagħhom f’waqtha jekk il-fattur R jerġa’ jiżdied.”

Din hija s-sitwazzjoni li ninsabu bħalissa”, qalet l-MAPHM . Approċċ kawt għar-rilassament ta’ miżuri restrittivi huwa konformi kemm mal-Pjan Direzzjonali tal-UE għar-rilassament ta’ miżuri ta’ distanza soċjali kif ukoll mad-WHO-Ewropa. Id-Direttur tal-WHO-Ewropa sostna li m’hemm l-ebda lok li wieħed jafda.

Li taqbeż is-sistema tas-saħħa u l-kapaċità tar-riżorsi tista ‘tirriżulta faċilment f’diffikultà mhux biss fil-ġestjoni ta’ każijiet ta’ COVID iżda wkoll fil-mard kontinwu li mhuwiex COVID li l-popolazzjoni tagħna qed tiffaċċja.

“Fl-aħħar mill-aħħar, l-ekonomija tiddependi fuq popolazzjoni b’saħħitha. Ejjew nimxu din il-ħabel stretta għal “normal ġdid” b’qalbna fil-post it-tajjeb li nkomplu npoġġu s-saħħa l-ewwel, inkella l-prezz li tħallas f’ħajjithom mitlufa jista ‘jkun għażiż” qalet -Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina fis-Saħħa Pubblika. .

Ikkummenta