Lokali

Eks kandidat Laburista u impjegat f’Kastilja kiser il-kodiċi ta’ etika fil-konfront ta’ diversi akkademiċi

L-ex kandidat Laburista Josef Caruana u mpjegat fl-uffiċċju tal-Prim Ministru instab ħati li kiser kodiċi ta’ etika fis-servizz pubbliku billi ppubblika numri tal-karta tal-identità ta’ l-akkademiċi li kienu għamlu petizzjoni għar-riżenja ta ‘Joseph Muscat

Eks kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Josef Caruana, kiser il-kodiċi ta’ etika tas-settur pubbliku meta ppubblika fuq Facebook l-ismijiet u l-karti tal-identità ta’ 304 akkademiku li ffirmaw petizzjoni fl-eqqel tal-kriżi politika f’Diċembru 2019.

Il-kummissarju tal-istandards George Hyzler qal li l-aġir ta’ Caruana kien inkwetanti meta fuq facebook kiteb “nafu min int” lill-akkademiċi li liberament esprimew is-sejħa tagħhom biex Joseph Muscat jirriżenja.

F’investigazzjoni dwar ilment imressaq mill-kandidat indipendenti u l-akkademiku tal-Università Arnold Cassola, il-Kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika qal li Caruana, impjegat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, kiser il-kodiċi tal-etika billi ppubblika d-dettalji personali ta ’ akkademiċi li għamlu l-petizzjoni.

Il-petizzjoni kienet saret wara l-arrest ta’ Melvin Theuma, il-persuna li ngħatat il-proklama fuq l-omiċidju ta’ Daphne Caruana Galizia. Theuma kien ġie arrestat il-pitkala fl-assassinju ta’ Caruana Galizia, u l-arrest ta ‘Yorgen Fenech, l-allegat kompliċi fl-istess qtil.

Josef Caruana, eks editur tal-ġurnal tal-General Workers’ Union, l-Orizzont, tokkupa l-irwol ta’ uffiċjal tal-Principal Officer fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fir-rwol tiegħu, ħareġ li Caruana attakka lill- intellettwali għall-petizzjoni tagħhom, u wara li ppubblika n-numri tal-karta tal-identità tagħhom qal “nistgħu nkunu nafu min huma dawn il-firmatarji ???”

Aktar tard Caruana kien neħħa dawn il-kummenti minn fuq Facebook. “Minbarra li kien hemm ksur tal-kodiċi tal-etika, dan jammonta għal ksur tar-regoli tal-protezzjoni tad-data, li minnhom ilment kien ġie sottomess lill-kummissarju tal-protezzjoni tad-data (IDPC)” qal il-Kummissarju George Hyzler fid-deċiżjoni tiegħu.

L-investigazzjoni tal-IDPC wasslet għat-tneħħija ta’ dawn il-kummenti Facebook ta’ Caruana. Caruana iddefenda lilu nnifsu billi qal li l-informazzjoni hija fid-dominju pubbliku. Iżda l-IDPC qal li n-numri tal-karta tal-identità jistgħu jiġu pproċessati biss fejn hemm ġustifikazzjoni u sigurtà, u għal raġuni valida fil-liġi.

Barra minn hekk, in-numri ma kinux “fid-dominju pubbliku” kif sostna Caruana, u dan minħabba ż-żmien tal-pubblikazzjoni tagħhom, bil-petizzjoni li titlob ir-riżenja ta ’Muscat.

“Caruana jrid jifhem il-pożizzjoni tiegħu bħala persuna ta’ fiduċja fis-segretarjat tal-PM li għandha iktar responsabbiltà minn dik ta’ persuni privati ​​… il-pubblikazzjoni tan-numri tal-karta tal-identità kienet ta’ fastidju u messaġġ ta’ intimidazzjoni minn xi ħadd qrib il-PM.  

Barra minn hekk, il-Kodiċi tas-Servizz Pubbliku jiddikjara li l-uffiċjali pubbliċi huma mistennija jħaddnu n-newtralità politika, u Hyzler qal li persuni ta’ fiduċja mhumiex mistennija jikkunsidraw ir-rwol tagħhom bħala parti mis-servizz pubbliku.

“Fl-investigazzjoni l-oħra diġà kkonkludejt li l-istess regoli japplikaw għal persuni ta ‘fiduċja. Fil-fatt il-pubbliku ma jagħmel l-ebda distinzjoni bejn is-setturi varji tal-amministrazzjoni pubblika, u għalhekk l-imġieba mhux etika minn persuni ta’ fiduċja tirrifletti ħażin ukoll fuq l-amministrazzjoni pubblika kollha, inkluż is-servizz pubbliku nnifsu,” qal Hyzler.

Żewġ akkużi oħra saru fl-istess ilment: li l-eks Chief of Staff persoanli ta’ Joseph Muscat, Keith Schembri kien parti minn konfoffa biex joqtol, Hyzler qal li dan sar qabel il-ħatra tiegħu; l-istess ukoll fir-rwol tal-impjegat tal-OPM Sandro Craus fl-iffaċilitar ta’ impjieg fis-settur pubbliku għal Melvin Theuma. Hyzler qal li ż-żewġ avvenimenti seħħew qabel il-ħatra tiegħu bħala Kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika.

Ikkummenta