Kummerċ Lokali

John A. Huber elett fil-Bord tad-Diretturi tal-Eurochambres

Matul l-Assemblea Ġenerali li saret fid-9 ta ‘Ġunju, John A. Huber ġie elett fil-Bord tad-Diretturi tal-Eurochambres, li tiegħu l-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija ta’ Malta hija membru.

Imwaqqfa fl-1958, Eurochambres tirrappreżenta aktar minn 20 miljun negozju fl-Ewropa li jimpjegaw aktar minn 120 miljun persuna, li 93% tagħhom huma SMEs.

L-organizzazzjoni għandha 46 membru magħmula minn assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-kmamar tal-kummerċ u l-industrija u l-organizzazzjonijiet tal-kamra transnazzjonali.

Għandu wkoll netwerk Ewropew ta ‘1,700 kmamar reġjonali u lokali. “Li tkun attiv f’livelli għolja ta ‘netwerks ta’ negozju pan-Ewropej hija ta’ importanza kbira għal pajjiż żgħir bħal Malta.

Dawn jipprovdi pjattaforma biex isir netwerk u jwassal il-prijoritajiet tagħna lil uffiċjali ta ‘livell għoli tal-UE u l-mexxejja tan-negozju,” qal Huber wara l-elezzjoni tiegħu.

“Ninsab ħerqan li nkompli nippromwovi l-ispirtu intraprenditorjali tal-intrapriża Maltija fil-livell Ewropew u nressaq il-pożizzjoni tagħna dwar kwistjonijiet ta ‘politika tal-UE ta’ prijorità għalina,” żied jgħid. John A. Huber, li huwa l-Konsulent Maniġerjali ta’ John Huber and Associates, kumpanija konsultattiva Maltija li tieħu ħsieb is-servizzi tat-taxxa b’attenzjoni speċjali fuq kwistjonijiet ta’ taxxa relatati mar-rilokazzjoni lejn Malta.

Huwa ħadem fil-qasam tat-taxxa għal aktar minn 30 sena. Minn Lulju tal-2019, is-Sur Huber kien Viċi President tal-Malta Business Bureau, li qabel hu serva wkoll bħala President bejn l-2010 u l-2012. Il-Malta Chamber u l-Malta Business Bureau għal darba oħra lis-Sur Huber għall-elezzjoni tiegħu u jawgurawlu suċċess.

Ikkummenta