Kunsilli Lokali Lokali

Tissokta l-ħidma f’San Lawrenz

Vann tal-komunità għar-residenti f’San Lawrenz, Għawdex.

Dan tħabbar mill-Kunsill Lokali ta’ San Lawrenz grazzi għal tmexxija Nazzjonalista bil-għaqal. Is-Sindku Noel Formosa spjega li dan il-vann partikolari, li jaħdem permezz tal-elettriku, ser ikun essenzjali għar-residenti u l-ambjent tal-madwar.

Dan il-proġett jifforma parti minn wieħed aktar li l-Kunsill Lokali ilu jaħdem qatigħ ‘il fuq minn sena – fosthom muturi tal-elettriku.

Dan kollu huwa xhieda tal-ħidma li kunsilli Nazzjonalisti dejjem iġibu l-ewwel u qabel kollox l-interessi taċ-ċittadini l-ewwel u qabel kollox, dejjem b’idejhom mal-polz tan-nies.

Ikkummenta