Lokali Qorti

Jomic Calleja mixli li mporta splussiv biex joqtol persuna iffalsfika l-firma ta’missieru

Espert tal-kitba ddikjara li Jomic Calleja Maatouk ta’ 34 sena minn Ħaż-Żebbuġ li jinsab mixli li mporta splussiv u kimika magħrufa bħala Polonium biex joqtol persuna falsifika l-firma ta’ missieru fuq ftehim ta’ kera li ġie ppreżentat fil-qorti.

Dan ħareġ meta kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Calleja wara li l-espert ġie maħtur mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, sema’ xhieda jixhdu li Calleja kienet preżenti waqt l-iffirmar.

Calleja Maatouk qed ikun akkużat li pprova jimporta splussivi u kimika magħrufa bħala Polonium bħala parti minn plott immirat biex titqatel persuna. Kollox jindika issa li dan it-tagħrif dwar falsifikazzjoni jista’ jfisser akkuża oħra miżjuda fil-konfront tiegħu.

Fis-seduta preċedenti, meta ntwera dokument dwar il-kiri ta’ showroom tal-karozzi f’Ħal Qormi, li hija relevanti għall-każ, missier ta’ Calleja Maatouk, Carmel Grech, ċaħad li l-firma ħdejn in-numru tal-karta tal-identità tiegħu fuq dak il-ftehim, kienet tiegħu.

Huwa insista bil-kbir fuq dan, minkejja li ġie mwissi mill-Maġistrat dwar il-konsegwenzi ta’ li jekk jigdeb fil-Qorti jistgħu jittieħdu passi kontrih. “Xhieda oħra qalu li “kont preżenti fix-showroom”. X’ kont qed tagħmel hemm? ”

Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech kienet wissiet li kienet ser taħtar espert tal-kalligrafija biex tivverifika jekk il-firma inkwistjoni kinitx vera.
Il-missier kien spjega li xi kultant kien iżur il-propjetà f’Ħal Qormi minħabba ibnu, u spjega li l-post kien jappartjeni lil ‘żewġ persuni’ u li l-kera kienet skadiet madwar sitt xhur qabel.

Meta l-każ ġie msejjaħ kompla, espert tal-kalligrafija qal lill-Qorti kif kien eżamina kampjuni ta’ firem minn Calleja u Grech ma’ dawk fuq il-kuntratt ta’ kera esebiti.

“Il-firma ta ‘Carmel Grech ma taqbilx ma tiegħu,” huwa qal. Huwa kien qabbel il-kaligrafija tal-akkużat fuq id-dikjarazzjoni tiegħu. Meta kkonkluda r-rapport tiegħu, huwa kkjarifika li “għalhekk il-firma fuq id-dokument ma kinitx miktuba minn Charles Grech, imma mill-akkużat.”

Huwa qed jiġi mixli wkoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja u li sar reċediv. L-akkużat kien jaħdem bħala ‘deliveryman’ u huwa magħruf sew mal-Pulizija kien ilu jiġi segwit fuq dan il-każ mill-Iskadwra ta’ Kontra t-Terroriżmu u li ġranet ta’ sorveljanza minn naħa tagħhom, b’rabta ma’ investigazzjoni twila, tat il-frott tagħha “f’operazzjoni kbira” li saret fi proprjetà f’Ħaż-Żebbuġ.

F’din l-operazzjoni, ir-raġel kien arrestat fejn diversi oġġetti eletroniċi kienu ukoll issekwestrati waqt it-tfittxijiet li saru fl-istess propjetà, kif ukoll minn diversi vetturi. Il-każ ikompli f’Lulju.

Is-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit qegħdin imexxu l-Prosekuzzjoni filwaqt li l-Avukat Benjamin Valenzia qed jidher għal Calleja.

Ikkummenta