Knisja Lokali

Il-Knisja ta’ Kristu Re mgħollija għad-dinjità ta’ Bażilika Minuri

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re ta’ Raħal Ġdid tgħoliet għad-dinjità ta’ Bażilika Minuri. Dan it-titlu jfisser impenn spiritwali akbar biex il-poplu jkollu aktar wens u għajnuna, kif ukoll imħabba.

It-titlu ngħata direttament mill-Papa Franġisku. F’Jum il-Festa, fis-26 ta’ Lulju, l-Arċisqof Mons Charles J. Scicluna se jkun qed jaqra uffiċjalment id-Digriet u jbierek it-Tribuna Bażilikali. Dan waqt li jmexxi Pontifikal.

Ikkummenta