Lokali Qorti

Sudaniżi mixlijin b’serq, b’raġel jispiċċa ferut f’wiċċu b’daqqa ta’ sikkina

Żewġ żgħażagħ mis-Sudan baqgħu miżmumin taħt kustodja wara li ġew akkużati b’reati relatati ma’ żewġ serqiet fil-Marsa nhar il-Ħamis li għadda fejn raġel spiċċa ferut b’arma f’wiċċu.

Mohamed Tajeb Adam ta’ 23 sena u Mahmud Isara (magħruf bħala Issak) ta’ 19-il sena spiċċaw arrestati kmieni l-Ħamis filgħodu wara li waqt ronda tal-Pulizija fil-Marsa, hija kienet avviċinata minn wieħed mill-vittmi.

Uffiċjali marru fi Triq Derby u ġew avviċinati minn raġel mill-Mali li qalilhom li kien għadu kif insteraq minn żewġt irġiel. Waqt li kienu fuq il-post, l-uffiċjali ġew avviċinati minn raġel ta ’23 sena mill-Eritrea li nsista li kien għadu kemm ġie attakkat u misruq minn żewġt irġiel armati b’sikkina.

Huwa ttieħed l-isptar permezz ta ’ambulanza għal aktar trattament u ċċertifikat li sofra minn ġrieħi gravi. Saru diversi rondi li ntbagħtu biex ifittxu ż-żewġ irġiel, fejn il-Pulizija malajr sabu liż-żewġt irġiel li kienu jaqblu mad-deskrizzjonijiet mogħtija mill-vittmi.

Imwaqqaf mill-pulizija, wieħed mill-irġiel ipprova jarmi sikkina. Lajters taċ-ċwievet, żewġ mowbajls u flus kontanti nstabu fuq il-persuna tagħhom. Adam u Isara tressqu quddiem il-Maġistrat Claire-Louise Stafrace, akkużati b’serq aggravat bi vjolenza, attentat ta’ serq aggravat bi vjolenza u żewġ akkużi ta’ detenzjoni illegali ta’ persuni kontra r-rieda tagħhom.

Adam waħdu ġie mixli wkoll li weġġa ’gravi lill-vittma u ġarr sikkina fil-pubbliku mingħajr permess tal-Pulizija. L-Avukat Leontine Calleja, li deheret bħala għajnuna legali għall-irġiel, wieġbet li l-klijenti tagħha mhumiex ħatija f’isimhom. Il-ħelsien mill-arrest ma ntalabx. L-Ispetturi Fabian Fleri, Lydon Zammit u Stacy Attard mexxew il-Prosekuzzjoni.

Ikkummenta