Lokali Qorti

“Xi ħadd qed isir sinjur mill-problema tal-passaporti foloz tal-immigranti” – Spettur Frankie Sammut

Il-Qorti ntalbet tibgħat messaġġ biex tispjega l-inutilità li wieħed ipprova jivvjaġġa barra minn Malta permezz ta’ passaporti ffalsifikati, hekk kif żewġt irġiel oħra mis-Sudan spiċċaw il-ħabs talli ppruvaw jagħmlu dan. Fil-Qorti ħareġ li dawn l-immigrant qegħdin jiġu abbużati

Yahya Younes Abdelmarsi ta’ 22 sena u Suleiman Giddo ta’ 25 sena, residenti fil-villaġġ ta’ Hal Far ġew arrestati nhar l-Erbgħa waqt li ppruvaw jaħarbu milll-pajjiż permezz ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar foloz.

Huma ġew akkużati fi proċeduri separati mill-Ispettur Frankie Sammut quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo li ffalsifikaw passaporti, għamlu użu minn passaporti ffalsifikati u li kellhom fil-pussess tagħhom dokument pubbliku ffalsifikat.

L-Avukat tal-għajnuna legali tagħhom, Fransina Abela, qalet lill-Qorti li l-irġiel se jammettu l-akkużi. Il-Qorti wissiethom li l-piena tagħhom se tkun bejn sitt xhur u sentejn priġunerija u tathom l-opportunità li jirtiraw it-talba tal-ħtija tagħhom. Iż-żewġt irġiel madankollu nsistew li jwieġbu ħatja.

L-Avukat Abela talbet lill-Qorti biex tieħu in konsiderazzjoni l-fatt tal-ammissjoni mikrija. Qalet li ilhom Malta sena, u qalet. “Irridu li jinħelsu u jmorru lura għand ħbiebhom f’Hal Far u jinfurmawhom li dawn l-azzjonijiet mhumiex qed jaħdmu.

Ħafna minnhom marru l-ħabs fil-ġimgħat li għaddew u l-ħbieb tagħhom qed jaħsbu li marru d-dar.” Iżda l-Ispettur Sammut oġġezzjona għal dan l-argument, u qal li x-xahar li għadda, il-Pulizija ttrattat 120 każ bħal dan. Huwa talab għal żieda fil-piena. “Ma tibgħatx il-messaġġ it-tajjeb billi tissospendi s-sentenza tagħhom,” huwa qal.

Abela argumenta li l-irġiel kienu qegħdin jiġu abbużati minn xi ħadd li l-għan tagħhom huwa biex isiru sinjuri. “Lanqas biss jafu x’qed jagħmlu. Qed jaħsbu li ħbiebhom jinsabu Sqallija. Din hija inġustizzja, qed jiġu abbużati minn xi ħadd,” huwa qal. Il-Qorti kkundannat liż-żewġ irġiel sentenza ta’ sitt xhur ħabs.

Ikkummenta