Coronavirus Ekonomija Għawdex Lokali

“Għawdex jeħtieġ iħares lil hinn mill-COVID-19” – GTA

It-tkabbir li esperjenza Għawdex fl-aħħar snin naqas b’mod drastiku waqt il-pandemija tal-COVID-19 u fi stqarrija l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f’Għawdex (GTA) qalet li l-gżira issa teħtieġ tħares lil hinn mill-pandemija.

Fi stqarrija il-GTA saħqet li bħala r-rappreżentant tas-settur turistiku, qed tagħmel lobbying u tikkontribwixxi sabiex tistabbilixxi miżuri ta’ mitigazzjoni, li jgħinu biex isostnu l-istabbilimenti turistiċi Għawdxin. Huma saħqu li qed jagħmlu dan filwaqt li l-attenzjoni tagħhom tkun immirata lejn azzjonijiet ta’ rkupru u rkupru xieraq għal dan il-kontributur tant importanti għall-ekonomija ta’ Għawdex.

Kien għalekk illi l-GTA ħarġet il-proposti tagħha għall-Buget 2021 li l-Gvern mistenni jħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Dawn il-proposti huma bbażati fuq ħames oqsma ewlenin: Konnettività, Miżuri Fiskali, Prodott, Marketing u Riżorsi Umani.

Il-GTA saħqet li filwaqt li l-proposti jkopru wkoll miżuri ta’ mitigazzjoni tal-COVID-19, proposti oħra jinkludu azzjonijiet u interventi fuq terminu medium to long term li għandhom jgħinu l-irkupru tas-settur ladarba tintemm il-pandemija tal-Coronavirus.

F’dokument li ġie ppublikat mill-GTA, fost l-oħrajn f’dawn il-proposti hemm;

Konnettività:

 • Ikompli r-roħs fil-prezz għas-servizz tal-ferry bejn Malta u Għawdex għal matul x-xitwa, u apparti roħs mit-Tnejn sal Ġimgħa, għandu jitraħħas ukoll għall-weekends minn Novembru sa Marzu.
 • L-introduzzjoni tal-fast ferry bejn iż-żewġ gżejjer, li tgħaqqad direttament l-Imġarr mal-Belt Valletta.
 • Is-servizz tal-Ħelikopter għandu jerġa’ jidħol fis-seħħ. Dan is-servizz għandu jitjieb aktar bil-bini ta’ 450 metru ta’ airstrip.
 • It-tiswija u l-manutenzjoni immedjata tal-mollijiet tal-inżul tal-Port tal-Imġarr biex toffri faċilitajiet ta’ żbark u imbark xieraq lit-turisti.
 • Il-ħolqien ta’ spazji għall-parkeġġ fir-Rabat, Marsalforn, ix-Xlendi, u l-Imġarr.

Miżuri Fiskali:

 • L-estensjoni tal-wage supliment għas-settur tat-turiżmu u li tkopri wkoll impjegati ġodda reklutati wara Marzu 2020 sa mill-inqas l-aħħar ta’ April, 2021, u lil hinn jekk hemm bżonn biex issostni l-irkupru tan-negozji tat-turiżmu.
 • It-tnedija mill-ġdid tal-iskema tal-vouchers li l-użu tagħhom ikun matul ix-xhur tax-xitwa.
 • Tnaqqis tal-VAT fuq l-akkomodazzjoni għal 5%. Ir-rata tal-VAT għal servizzi oħra relatati mat-turiżmu bħal ristoranti, għadis u trasport għandha titnaqqas minn 18% għal 10%.

Prodott:

 • Skema għall-istabbilimenti turistiċi kollha liċenzjati mill-MTA biex jieħdu ħsieb it-titjib tal-prodott tagħhom.
 • Il-Gvern għandu jmexxi ‘l quddiem l-emendi għall-Att dwar it-Turiżmu (1999) kemm jista’ jkun malajr u preferibbilment sal-bidu tal-2021. U l-aġġornament u l-implimentazzjoni tal-Master Diving Plan (2006), mill-Ministeru għal Għawdex.
 • Il-manutenzjoni fuq bażi regolari tat-toroq rurali li jwasslu għal akkomodazzjoni ta’ self-catering għal aċċess aktar faċli, speċjalment matul ix-xitwa.
 • L-iżvilupp ta’ faċilitajiet sportivi, inkluż water-park, theme-park, track tal-atletika u faċilitajiet ta’ training camps.
 • It-twaqqif ta ‘fondazzjoni, bil-parteċipazzjoni tad-diversi partijiet interessati, biex tmexxi, tmexxi u tħares iċ-Ċittadella.

Marketing:

 • L-ikkummissjonar mill-Gvern ta’ Studju ta’ Valutazzjoni tal-Kapaċità għat-Turiżmu f’Għawdex, b’enfasi partikolari fuq il-provvista ta’ akkomodazzjoni u servizzi oħra tat-turiżmu f’Għawdex għal l-għaxar snin li ġejjin.
 • Kampanja ta’ kummerċ internazzjonali b’saħħitha biex tibda l-promozzjoni tad-destinazzjoni ta’ Għawdex meta jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar.

Riżorsi Umani:

 • Skemi ta’ taħriġ matul ix-xhur tax-xitwa mmirati biex itejbu l-għarfien u l-ħiliet fl-industrija tat-turiżmu.
 • Skema mmirata lejn impjegati barranin biex tintegra aħjar permezz tat-tagħlim tal-Lingwa Maltija jew Ingliża kif ukoll l-istorja u l-kultura tal-Gżejjer Maltin.
 • Skema li tħeġġeġ lill-impjegati, l-operaturi u s-sidien diġà fis-settur tat-turiżmu biex jiksbu ċertifikazzjoni postgraduate, Diploma post-graduate u Master of Science in Hospitality Management.
 • Żvilupp tal-ITS Gozo Campus f’istituzzjoni speċjalizzata tat-turiżmu vokazzjonali li jaħseb mhux biss għall-Għawdxin iżda wkoll għal studenti Maltin u barranin li jagħżlu li jsegwu korsijiet speċifiċi.

Ikkummenta