Lokali Qorti

“Kulħadd qed iwaħħal il-qtil fuq Yorgen Fenech waħdu, meta l-assassini jinsabu barra protetti” – L-Avukat Charles Mercieca

“Kulħadd jidher li qed iwaħħal il-qtil fuq Yorgen Fenech waħdu, meta dawk li huma verament l-assassini jinsabu barra u qed ikunu protetti…ikun aħjar li nieqaf hawn.

“Jekk Yorgen Fenech mhux se se jingħata d-dritt li jippreżenta l-evidenza tiegħu, se jkun qed jitlob biex il-kumpilazzjoni tax-xhieda tkun iddikjarata nulla.”

Dawn kienu l-kummenti tal-Avukat Charles Mercieca, wieħed mit-tliet Avukati li qed jidher għal Yorgen Fenech li qal dan meta kompliet il-kumpilazzjoni ta’ Yorgen Fenech mixli bħala wieħed mill-awturi fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Hekk kif id-difiża bdiet il-provi tagħha hija saħqet bil-qawwa kollga biex l-Avukat Ġenerali jippreżenta r-rapport dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u staqsiet ripetutament meta kienet konkluża din l-inkjesta.

Waqt is-seduta, Mercieca wissa li dejta kruċjali tista ’tintilef għal dejjem jekk il-Qorti tonqos milli tiddikjara li t-tim tad-difiża għandu jkollu aċċess għaliha. Tali dejta tappartjeni għal numru ta ‘individwi, inklużi avukati.

“Kif jista ‘jkollna smigħ ġust jekk il-Prosekuzzjoni tirrifjuta li tgħaddi l-mowbajl tal-akkużat? Hemm ċans li d-dejta tisparixxi. Ma nistgħux nikkontrollaw ix-xhieda.” Kompla jisħaq l-Avukat Mercieca.

Mercieca qal li x-xhieda tal-eks Chief of Staff ta’ Joseph Muscat, Keith Schembri ġiet sospiża anke jekk huwa xhud kruċjali fir-reat. F’intervent qasir, l-Ispettur ewlieni li mexxa l-investigazzjoni Keith Arnaud wissa kontra l-iżvelar tad-dejta dwar il-ġeolokalizzazzjoni tal-middleman Melvin Theuma, speċjalment wara l-inċident tas-sikkina li biha huwa ipprova joqtol ruħu b’idejh f’Lulju li għadda.

“Id-difiża qed tgħid li Yorgen Fenech għandu d-dritt iressaq il-provi tiegħu. Dan għandu dritt jagħmlu wara l-Qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi biex Yorgen Fenech jitqiegħed taħt atta ta’ akkuża.

“Kull akkużat għandu dritt jpoġġi l-provi tiegħu għad-diżpozzjoni tal-Qorti,” kompla l-Avukat Charles Mercieca li kkwota wkoll sentenza oħra mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali,” kompla l-Avukat Mercieca.

Tenna li hemm l-inkjesta Maġisterjali li ilha li ngħalqet fejn l-Avukat Ġenerali ilu jgħid li din se jippreżentaha u li sa issa dan m’għamlux. Il-provi kollha huma ammissibbli fosthom il-“call-profiles” u data li jżommu data providers fejn din iddum għal perjodu ta’ 12-il xahar preservata skont il-liġi. 

Din titfa d-dawl ta’ min hu vera l-mandant, għax ftit ġimgħat oħra din id-data se tisparixxi għax il-liġi dwar id-data providers hekk tgħid. U dik hija l-urġenza ta’ Fenech.

Sadanittant l-Avukat Mercieca qal li Yorgen Fenech għandu rekordings li jista’ jippreżenta bħala evidenza u li jikkontradixxu dawk li diġà nstemgħu fil-Qorti.

Jekk il-Qorti trid li Yorgen Fenech iqatta’ l-bqija ta’ ħajtu fil-ħabs minħabba deċiżjoni fuq xhieda falza, mela s-smigħ mhux gust. Għal diversi dravi huwa talab lill-Avukat Ġenerali biex jippreżenta fil-Qorti r-rapport dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u staqsa meta kienet konkluża l-inkjesta.

L-avukat ta’ Fenech argumenta li l-klijent tiegħu kien qed jiġi miċħud smigħ ġust minħabba reżistenza tal-Prosekuzzjoni biex tagħti aċċess għal konversazzjonijiet tat-tapes u data tal-mowbajl.

“Kif jista ‘jkollna smigħ ġust meta l-prosekuzzjoni ma tridx tagħtina tapes … jew il-mowbajl? Ħadd mhu jemmen lill-Avukat Ġenerali – din il-kruċjata kontra Fenech. Il-veri imħuħ qed jiġru barra”. qal Mercieca.

L-argumenti ta ’Mercieca ġew miċħuda bħala argument legali miskinmill-Avukat Jason Azzopardi. Għada l-Qorti se tkun qed tiddeċiedi jekk Yorgen Fenech jitħalliex jippreżenta l-evidenza fil-kumpilazzjoni kontrih. Intant is-smigħ li jmiss mistenni jsir nhar is-6 ta’ Ottubru fl-10am.

Yorgen Fenech ta’ 39 sena li qabel ma ġie arrestat kien residenti Portomaso, San Ġiljan qed jiġi  mixli li fis-16 ta’ Ottubru 2017 wara nofsinhar u fix-xhur u s-snin ta’ qabel din id-data, organizza jew iffinanzja għaqda bil-ħsieb li jwettqu reati kriminali.

Li pparteċipa b’mod attiv fl-attivitajiet kriminali meta kien jaf l-għan jew l-attività b’mod ġenerali tal-għaqda stabbilità. Li rrenda ruħu kompliċi ma’ terzi persuni li dolożament bil-ħsieb li joqtlu persuna, cioe lil Daphne Caruana Galizia, jew li jqiegħed l-ħajja tagħha f’periklu ċar, ikkaġunalha l-mewt.

Qed jiġi akkużat ukoll li f’Malta assoċja ruħu ma’ xi persuna jew persuni f’Malta jew barra minn Malta bil-għan li jagħmel delit li għalih hemm piena ta’ priġunerija.

Akkuża oħra tgħid li rrenda ruħu kompliċi ma’ terzi fejn dolożament, b’sustanza splussiva wettqu splużjoni li kkaġunat il-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia jew li setgħet tqiegħed f’periklu l-ħajja ta’ ħaddieħor jew tagħmel ħsara gravi lil ħwejjeġ ħaddieħor.

Il-Maġistrat Rachel Montebello qed tippresedi l-każ. Il-Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zahra. Minn naħa tal-Avukat Ġenerali qegħdin jidhru d-Deputat Avukat Ġenerali Philip Galea Farrugia u Nadia Attard.

L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia qed jidhru f’isem il-familja. Intant, l-avukati Marion Camilleri, Gianluca Caruana Curran u Charles Mercieca qed jidhru f’isem Yorgen Fenech.

Ikkummenta