Lokali

Numru ta’ persuni se jitressqu l-Qorti

Tul il-jum tal-Ħadd il-Pulizija ser tkun qed tressaq numru ta’ persuni l-Qorti, quddiem il-Maġistrat tal-Għassa Audrey Demicoli.

Dawn il-persuni ser ikunu qed jiġu akkużati fost oħrajn attività sesswali ma’ minuri u dokumenti ta’ ħaddieħor.

Dan filwaqt li ser titressaq ukoll persuna b’rabta ma’ traffikar ta droga kif ukoll relatata ma serqa.

Ikkummenta