Edukazzjoni Lokali

Il-ftuħ tal-iskejjel; direttivi mill-UPE

Il-UPE – Voice of the Workers, fi stqarrija saħqet li qed issegwi mill-qrib il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel f’Malta u Għawdex. Il-UPE saħqet li għadha qed tirċievi rapporti li diversi studenti ta’ etajiet differenti qed jintalbu jivvjaġġaw minn skola għal oħra minkejja l-fatt li dan imur kontra r-rakkomandazzjonijiet qawwija maħruġa fuq il-Linji Gwida tas-Saħħa Pubblika.

“Li żżomm studenti minn ‘bubbles’ differenti milli jitħalltu huwa kritiku peress li inkella l-kunċett ikun megħlub u r-riskju li l-virus jinfirex jiżdied. Biex din il-miżura tkun effettiva, il-kompożizzjoni tal-‘bubbles ’jew ‘clusters’ għandha tibqa’ kostanti kemm jista’ jkun. Huwa rrakkomandat li jkun hemm sistema fejn il-membri tal-istaff jiġu assenjati lill-istess klassi jew grupp ta’ studenti fuq perjodu ta’ żmien. ”

Il-UPE kompliet tispjega li l-linji gwida jispeċifikaw ukoll li m’għandux ikun hemm taħlit ta’ għalliema fl-istaff rooms aħseb u ara minn skejjel differenti; “Għandhom isiru kunsiderazzjonijiet għall-membri kollha tal-persunal fil-kmamar tal-persunal biex iżommu distanza fiżika adegwata ta ‘żewġ metri minn membri oħra tal-persunal. Għandu jiġi żgurat li fil-kmamar tal-persunal, tingħata attenzjoni adegwata biex jiġi evitat it-taħlit tal-membri tal-persunal, u fejn l-iskrivaniji jintużaw għall-korrezzjonijiet “

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-UPE qed toħroġ numru ta’ direttivi lill-membri tagħha;

Membri tal-UPE, li huma KGEs, LSEs, għalliema u HODs għandhom joqogħdu lura milli jirrappurtaw għax-xogħol fi skejjel oħra u biex ikomplu jirrapportaw għax-xogħol fl-iskola tagħhom. Din id-direttiva qed tinħareġ biex tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà tal-membri tagħna.

Ikkummenta