Ambjent Lokali Qorti

Tmien NGO’s jgħidu lill-Ministru Ian Borg biex ma jkomplix jagħti artijiet

Grupp ta’ tmien NGOs ressqu protest ġudizzjarju kontra l-Ministru tat-Trasport Ian Borg, is-Segretarju Parlamentari tal-Artijiet u l-Kostruzzjoni Chris Agius u l-Awtorità tal-Artijiet, fejn talbuhom biex jieqfu milli jkompli jagħtu partijiet tal-kampanja lill-organizzazzjoni tal-kaċċa FKNK

L-NGO’s huma r-Ramblers Association, BirdLife Malta, Din L-Art Helwa, Moviment Graffitti, Friends of the Earth Malta, Nature Trust, Flimkien għal Ambjent Ahjar u l-Bicycle Advocacy Group, kif ukoll Dr. Edward Mallia u l-avukati Chritine Bellizzi u Claire Bonello, li esprimew l-għajb għall-ftehim milħuq mal-FKNK.

Fis-7 ta’ Ottubru ta’ din is-sena, rapporti tal-aħbarijiet ħabbru t-trasferiment ta’ partijiet kbar tal-Ahrax fil-Mellieħa u l-Mizieb kellhom jiġu ttrasferiti lill-FKNK taħt xi forma ta’ konċessjoni, jgħid il-protesta, waqt li nnota li l-FKNK kienet waslet biex tistieden lill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa biex jattendi ċerimonja li timmarka l-iffirmar tal-ftehim tal-art inkwistjoni.

Il-Ministru Ian Borg kien qal lill-midja li l-ftehim kien għaddej għaliex “hemm ittra mill-Prim Ministru Kamenu Mifsud Bonnici, li wieħed irid jifformalizza.” Huwa żied jgħid li l-FKNK kienet magħżula biex tirċievi l-konċessjoni massiva għaliex “kienu ġew magħżula fit-tmeninijiet u għamlu xogħol tajjeb”.

Borg kien qal ukoll li ż-żoni se jkunu magħluqa għall-pubbliku matul l-istaġun tal-kaċċa. “Dak li naqas milli jispjega huwa li hemm diversi staġuni tal-kaċċa li effettivament jestendu sa disa’ xhur tas-sena ..” żiedu l-NGOs.

Id-deċiżjoni biex l-artijiet jiġu ttrasferiti saret unilateralment, b’mod opak u sigriet, qalu l-organizzazzjonijiet, mingħajr l-ebda rispett lejn id-drittijiet taċ-ċittadin li jiġu infurmati li art pubblika se tintuża b’tali mod.

Ma saret l-ebda konsultazzjoni pubblika jew sejħa għal proposti, li għamlitha att diskriminatorju u illegali taħt id-direttivi tal-UE. L-NGOs akkużaw lil Ian Borg u lil Chris Agius bħala li qegħdin jaġixxu bħal “rejiet żgħar f’sistema fewdali minflok pajjiż demokratiku taħt l-istat tad-dritt.”

Il-konċessjoni ġeneruża kisret kull prinċipju ta ’governanza tajba u saret ultra vires (li taqbeż il-poteri tagħhom) għax saret b’mod abbużiv, għal raġunijiet mhux ġustifikati bbażati fuq konsiderazzjonijiet irrelevanti.

L-Avukat Claire Bonello, li ffirmat il-protesta talbet li l-imputati jieqfu milli jidħlu fi kwalunkwe forma ta’ arranġament jew ftehim ma’ kwalunkwe entità mingħajr il-protezzjoni tal-liġi u l-prinċipji tal-ġustizzja naturali u d-drittijiet ta’ partijiet terzi.