Lokali

B’mod temporanju amministratur se jieħu f’idejh it-tmexxija tal-kumpaniji ta’ Keith Schembri

Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni Kostituzzjonali tagħha laqgħet talba għall-ħatra ta’ amministratur biex temporanjament jieħu f’idejh it-tmexxija ta’ kumpaniji li jappartjenu lil Keith Schembri, eks Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan biex tiġi evitata ħsara irreparabbli lin-negozji pendenti minħabba proċeduri li għaddejjin fil-Qorti.

L-Imħallef Lawrence Mintoff, f’digriet li ta għal talba għal ‘interim relief’ ippreżentata minn Navis Logistics Limited, Kasco Limited, Kasco Recycling Limited, Its Good Limited, FSV Limited, Kasco Engineering Company Limited, Berner Malta Limited, 3City Designs Limited, u Kasco Holdings Limited.

L-assi tal-kumpaniji kienu ġew iffriżati b’ordni tal-Qorti maħruġa biex fost affarijiet oħra jkomplu l-investigazzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus mill-Pulizija li fihom is-suspettati jinkludu Schembri u l-konjuġi tiegħu.

Dawn jinkludu lill-ġenituri tiegħu, il-kumpaniji tiegħu, l-imsieħba fin-negozju u l-membri tal-familja tagħhom, kif ukoll l-imsieħba Nexia BT Brian Tonna u l-familja tiegħu, Karl Cini, Manuel Castagna, kumpaniji relatati ma ‘Nexia BT, u għadd ta’ kumpaniji offshore.

Iktar minn 80 impjegat full-time ġew affettwati bl-ordni. Huma kienu ressqu talba għall-ħatra ta ’amministratur quddiem il-Qorti Kriminali iżda din ġiet miċħuda wara li l-Avukat Ġenerali oġġezzjonat għat-talba. Madankollu t-talba li jieħdu s-salarji kienet milqugħa bil-ħaddiema jieħdu s-salarji għax-xahar ta’ Settembru.

L-applikanti insistew li peress li ma kellhom l-ebda dritt li jitolbu lill-Qorti Kriminali biex tbiddel l-ordni tagħha u taħtar amministratur, huma ġew sfurzati jippreżentaw proċeduri Kostituzzjonali urġenti li jitolbu miżura interim jew jiffaċċjaw preġudizzju irrimedjabbli u telf ta’ impjiegi.

Filwaqt li persuna akkużata bi kwalunkwe reat kellha aċċess għal rimedji għal smigħ ġust, persuna investigata fuq suspett li wettqet reat issib ruħha bl-assi kollha tagħha ffriżati u ma tistax tikkontestaha quddiem Qorti ordinarja minn sitt xhur sa sena bħala d-dritt li tirrevokaha taqa’ biss fuq l-Avukat Ġenerali.

F’dan il-każ fejn individwi kienu għadhom qed jiġu investigati wara inkjesta Maġisterjali dwar allegati ‘kickbacks’ ta ’€100,000 fuq il-bejgħ ta’ passaporti, l-applikanti sabu ruħhom f’pożizzjoni “katastrofika” li kienet se twassal għall-insolvenza tagħhom u dik tan-negozji tagħhom.

Il-miżura drakonjana ġabet lill-kumpaniji għarkupptejhom hekk kif id-debituri ma setgħux iħallsu fil-kontijiet tagħhom, il-kredituri mhumiex qed jitħallsu, il-pagi ma kinux qed jitħallsu fil-ħin u l-kumpaniji ma setgħux jiffunzjonaw b’mod normali.

Il-kumpaniji talbu lill-Qorti biex taħtar amministratur bħala miżura interim u jippermettu lill-kumpaniji jkomplu joperaw, waqt li kienu taħt is-sorveljanza tal-Qorti. L-Avukat Ġenerali kien oġġezzjonat fejn qal li kien stadju kmieni wisq biex jinħatar amministratur.

Fis-sentenza tiegħu dwar il-kwistjoni, l-Imħallef Mintoff qal li l-punt ta’ ordni ta’ sekwestru mhuwiex li twaqqaf il-kumpaniji milli joperaw iżda li jippreservaw l-assi tagħhom sakemm joħorġu l-investigazzjonijiet u jipprevjenu t-tbagħbis tal-provi.

L-evidenza kienet uriet li l-ordni kienet ipparalizzat il-kumpaniji “bl-iktar mod drastiku u devastanti” u li huma jkunu mġiegħla jagħlqu għal dejjem fi ftit ġimgħat.

L-Imħallef irrakkomanda li l-leġiżlatur ikun ċar fir-rigward ta’ meta investigazzjoni u ordni ta’ sekwestru tolqot tħassib kummerċjali kontinwu, il-ħatra ta’ amministratur għandha tkun obbligatorja u mhux fakultattiva.

L-ordni ta’ sekwestru mingħajr il-kontrobilanċ ta’ amministratur provviżorju hija “miżura kompletament sproporzjonata” li kellha l-istess effett bħat-teħid tal-proprjetà tal-kumpaniji bil-forza, qalet il-Qorti, waqt li nnutat li tista ‘tittratta d- “daqqa tal-mewt” lill-kumpaniji .

Bħala miżura proviżorja, il-Qorti ordnat il-ħatra ta’ amministratur biex jieħu f’idejh l-operat tal-kumpaniji biex jevita l-falliment tagħhom.

Ikkummenta