Budget 2021 Ekonomija Lokali

“Budget vag dwar l-irkupru tal-ekonomija” – Kamra tal-Kummerċ

Il-Kamra tal-Kummerċ tinnota li dan il-Budget ma jindirizzax l-impatt enormi li l-COVID qed ikollha fuq l-ispejjeż operattivi għan-negozji, u ma jintroduċi l-ebda miżura ġdida biex tappoġġja lin-negozji li qed jitħabtu f’dan ir-rigward. Dan jirrifletti l-ottimiżmu tal-Gvern li l-ekonomija se tirkupra fuq perjodu qasir ta’ żmien, ottimiżmu li mhuwiex kondiviż min-negozji b’mod ġenerali. Il-Kamra tittama li jekk il-kriżi tal-COVID tibqa’ tippersisti jew testendi lil hinn mis-sitt xhur li ġejjin, irid ikun hemm aktar appoġġ u għajnuna lil hinn minn dak inkluż f’dan il-Budget.

Il-Kamra tal-Kummerċ tirrikonoxxi li l-istakeholders u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għandhom jieħdu vantaġġ mill-interruzzjoni li saret f’dawn l-aħħar xhur u jfittxu opportunitajiet ġodda. Il-pajjiż għandu joħroġ minn din iċ-ċpar aktar reżiljenti u enerġizzata llum, għal Malta aktar kompetittiva għada.

Fid-dawl ta’ dan, il-Kamra tħoss li dan il-Budget ma jilħaqx id-dettall dwar kif dan jista’ jinkiseb. Għalhekk il-Kamra appellat lill-Gvern biex jimplimenta pjan ta’ azzjoni fit-tul biex jinċentiva lin-negozji sabiex jixprunaw il-ġid u l-benesseri tas-soċjetà, b’bidla lejn ir-reżiljenza, is-sostenibbiltà u kwalità mtejba. Dan għandu jsir flimkien ma’ prattiċi ta’ governanza tajba, biex pajjiżna jitla’ ‘l fuq mill-predikazzjoni attwali u jimxi ‘l quddiem b’kunfidenza u terġa’ tinkiseb l-istabbiltà u r-reputazzjoni tal-pajjiż mill-aktar fis possibbli.

Fl-istqarrija l-Kamra tfaħħar ir-riżoluzzjoni tal-Gvern f’termini ta’ miżuri ta’ Governanza Tajba bħat-tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Barra minn hekk, ta’ min jinnota li l-awtoritajiet qed jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet enfasizzati fir-rapport Moneyval tal-2019. Ir-riżultati pożittivi tal-valutazzjoni ta’ dan tal-aħħar se jkunu kruċjali minħabba d-dipendenza tagħna fuq investituri barranin u l-importanza tal-pajjiż bħala ġurisdizzjoni finanzjarja.

Il-Kamra tal-Kummerċ ittenni li l-Governanza Tajba u t-test tal-Moneyval fost oħrajn għandhom jitqiesu bħala responsabbiltà kondiviża u s-settur privat għandu joffri kwalunkwe assistenza meħtieġa mill-awtoritajiet sabiex tkun restawrata r-reputazzjoni fit-tul tal-pajjiż.

Il-Kamra tilqa’ l-miżuri relatati ma’:

1) l-estensjoni tal-iskema tas-suppliment tal-pagi
2) l-estensjoni tal-iskema tal-vawċers li l-Kamra temmen li kellhom jiġu implimentati immedjatament u mhux minn Jannar li ġej;
3) l-estensjoni tal-miżuri ta’ likwidità eżistenti;
4) pjan ħolistiku biex jattira l-ekonomija diġitali u innovattiva bħall-isports, ir-realtà virtwali u l-istampar 3D fost l-oħrajn,
5) inċentivi għall-innovazzjoni immirati lejn kumpaniji li jimpjegaw inqas minn 50 persuna
6) miżuri tal-ekonomija ekoloġika.

Ikkummenta