Lokali Qorti

Nursing Aide fl-Isptar Mater Dei mhux ħati li seraq flus kontanti ta’ pazjent

L-Isptar Mater Dei - Mill-Arkivji

Antonio Grech ta’ 52 sena, li jaħdem bħala Nursing Aide fl-isptar Mater Dei li ma nstabx ħati ta’ serq wara li mara sostniet li €60 kienu neqsin mill-portmoni tagħha ftit wara li kienet iddaħħlet l-isptar fis-sigħat bikrin tat-30 ta’ Settembru 2019.

Il-mara qalet lill-pulizija kif kienet innotat lill-akkużat ineħħi idu mill-baskett tagħha waqt li ġibdet il-purtiera madwar is-sodda tal-isptar tagħha wara li użat il-komodina.

Qalet li l-infermier kien qalilha li jismu ‘Richard’. Sussegwentement hija għażlitu waqt eżerċizzju ta’ identifikazzjoni li saret fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.

Grech kien ġie mixli b’serq aggravat minħabba l-fatt li kien uffiċjal pubbliku. Matul ix-xhieda tagħha, il-mara insistiet li kienet rat id l-akkużat idaħħal idu fil-baskett tagħha, iżda ma qalitx jekk fil-fatt ratx il-flus f’idejh.

Xehed ukoll l-akkużat innifsu, fejn spjega li l-pazjenta kienet iddaħħalet waqt li hu kien qed jaħdem ix-xift ta ’bil-lejl. Wara li ħa ftit kafè u sandwiches lill-mara u s-sieħeb tagħha, n-Nursing Aide qal li huwa mar lura lejn komodina wara li kienet qed tagħfas il-buzzer.

Il-mara riedet aċċess għall-komodina, waqt li insistiet dar dan anke meta l-akkużat issuġġerixxa li hija tista’ tmur lejn il-kamra tal-banju li kienet pass il-bogħod. 

Il-pazjenta riedet ukoll li jinġibdu l-purtieri tas-sodda, iżda l-infermier spjega li kien taħt ordnijiet stretti biex ma jagħmilx hekk, ħlief meta l-pazjent ikun qed jiġi eżaminat minn tabib.

Hekk kif mar ifittex l-għajnuna ta’ nfermiera femminili, il-pazjenta allegatament kien bdiet thedded  li tirrapporta l-każ. Is-sieħeb tal-mara kien xhud tal-episodju kollu, tenna l-akkużat.

Meta analizzat l-evidenza, il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit osservat li l-Prosekuzzjoni naqset milli tħarrek is-sieħeb tal-mara u l-kollegi tal-akkużat biex jixhdu.

“Il-verżjoni tal-allegata vittma kienet “pjuttost inkonsistenti u xi kultant konfuża”, b’differenza minn tal-akkużat li kien “ċar u inekwivoku”, osservat il-Qorti.

Barra minn hekk, il-Prosekuzzjoni ma pproduċietx biżżejjed evidenza biex tagħti stampa ċara ta’ dak li fil-fatt seħħ, qalet il-Qorti, u kkonkludiet li d-dubju kien li jiffavorixxi lill-akkużat li, b’hekk, ġie meħlus. L-Avukat Ishmael Psaila deher għal Antonio Grech.

Ikkummenta