Lokali Qorti

Persuni jitressqu l-Qorti

Illum, għall-ħabta tal-1100am, il-Pulizija ser tressaq żewġ persuni l-Qorti, quddiem il-Maġistrat tal-Għassa Neville Camilleri.

Persuna ser titressaq b’rabta ma’ arresti ta’ numru ta’ immigranti li ħarbu miċ-ċentru tagħhom fis-26 t’Ottubru. Persuna oħra ser titressaq b’akkużi relatati ma’ serq, fost oħrajn.

Ikkummenta