Lokali Qorti

Eks Avukat mhux ħati ta’ miżappropjazzjoni ta’ €51,000 f’rifużjonijiet tal-VAT

L-eks Avukat Patrick Spiteri ma nstabx ħati fuq akkużi ta’ miżapproprjazzjoni ta’ aktar minn €51,000 f’rifużjonijiet tal-VAT minn produttur tal-films, wara li Maġistrat iddeċieda li l-kwistjoni kienet waħda ċivili, mhux kriminali.

Il-Maġistrat Victor Axiak kien ra kif il-kumpanija Once-Upon-a-Time-Films u Luigi Riitano kienu ingaġġaw lil Spiteri bħala avukat tat-taxxa biex jassisti fuq kwistjonijiet tal-VAT għal film li kien sar f’Malta fl-2001. Spiteri kien tilef il-warrant ta’ avukat wara li kien instab ]ati fuq każijiet relatati fil-Qorti.

Huwa kien suppost jikseb VAT rifużjoni, iżda allegatament spiċċa biex iżomm l-flus. Spiteri ġie akkużat b’approprjazzjoni ħażina fl-2004. L-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Ian Abdilla kien xehed li Riitano kien spjega kif kien avviċina lil Spiteri fl-2001 biex jibda kumpanija tal-films biex jattira negozju lejn Malta.

Dolphin Film Productions sussegwentement twaqqfet u wieħed mill-films miġbudin f’Malta kien “The Terrible Hours” minn One Upon a Time Films. L-arranġament kien li din l-aħħar kumpanija kellha tinjetta flus f’Dolphin Film Productions Ltd li mbagħad iħallsu l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-film.

Meta l-film kien lest il-kontijiet kellhom jingħalqu u kwalunkwe rifużjoni tal-VAT kellha tgħaddi lil Once Upon a Time Films, sakemm jitħallsu l-ispejjeż tal-produzzjoni.

Meta l-produzzjoni kienet lesta Riitano kien avviċina lil accountant biex iħejji t-talba tad-denunzja tal-VAT. Iżda qabel ma dan ġie sottomess, Patrick Spiteri kien ġie avviċinat u ġie deċiż li ħu l-avukat Ray jiffirma għat-talba billi n-numru tal-VAT tal-kumpanija kien irreġistrat f’ismu.

Wara xi xhur Riitano u l-accountant kienu talbu lid-dipartiment tal-VAT għal aġġornament dwar it-talba u baqgħu mistagħġba meta sabu li kienet ġiet ipproċessata fi jumejn biss u ċ-ċekk li rriżulta kien ġie depożitat fil-kont ta’ Dolphin Films. L-ammont kien ġie rtirat u l-kont ingħalaq.

Sussegwentement, Riitano kien avviċina lil Patrick Spiteri dwar il-flus u qalulu li billi Spiteri kien l-azzjonist maġġoritarju ta’ Dolphin Film Productions Ltd, il-flus kienu tiegħu u kellu bżonn il-flus biex iħallas xi kontijiet.

Spiteri rrifjuta li jgħaddi l-flus imħallsa lura lil Riitano, li mbagħad mar għand il-Pulizija. Iżda l-qorti kienet wara neħħiet ix-xhieda tar-Riitano wara li naqas milli jirritorna Malta għal kontro-eżami.

Fin-nuqqas tax-xhieda ta’ Riitano u dik tal-akkużat, li wkoll tneħħiet mill-provi, il-Prosekuzzjoni ffaċċjat battalja għat-telgħa biex tipprova l-każ tagħha. Il-Qorti qalet daqstant, iżda żiedet li anke jekk ix-xhieda ma kinitx tneħħiet mill-atti tal-każ, il-Prosekuzzjoni xorta ma kinitx f’pożizzjoni li tipprova l-każ tagħha.

Fil-fatt, qalet il-Qorti, il-Prosekuzzjoni ma ssodisfat l-ebda element meħtieġ mil-liġi għal kundanna fuq l-akkużi. L-akkużat ma rċieva xejn mingħand ħadd, iżda kienet Dolphin Film Productions Ltd li rċeviet ir-rifużjoni mid-dipartiment tal-VAT, qal il-Maġistrat.

Naturalment, l-akkużat kien irċieva l-flus mill-bank meta mar jiġbedhom, qalet il-Qorti, iżda din hija somma ta’ flus trasferiti bħala ħlas mid-dipartiment tal-VAT bħala rifużjoni tal-VAT imħallsa minnu fuq l-ispejjeż tiegħu u għalhekk mhux taħt titlu li ġab miegħu l-obbligu li jirritorna l-ħaġa jew jagħmel użu speċifiku minnha.

Jekk kien hemm ftehim bejn il-parte civile u l-akkużat dwar x’għandu jiġri mill-flus wara, allura dik kienet kwistjoni tal-liġi ċivili u mhux miżapproprjazzjoni. Spiteri ġie meħlus mill-akkuża. L-Avukat Stefano Filletti kien l-avukat difensur.

Ikkummenta