Lokali Qorti

Mixli li ta n-nar karozza f’Ħal Qormi

Il-Qrati tal-Ġustizzja - Arkivji

Ħaddiem tal-kostruzzjoni minn Ħaż-Żebbuġ inżamm taħt arrest preventiv fuq akkużi ta’ ħruq b’rabta ma’ każ fejn huwa ta n-nar karozza li kienet ipparkjata f’Ħal Qormi f’Settembru li għadda.

Jean Claude Galea ta’ 24 sena ġie mixlu quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea akkużat bi ħruq, ħsara kriminali u lisar reċidiv. L-inċident seħħ fis-sigħat bikrin tal-5 ta ’Settembru f’Ħal Qormi.

Il-Qorti semgħet kif Galea tqabbad biex jagħti n-nar lill-karozza minn persuna, “biex tibgħat messaġġ.” Min qabbad lil Galea iwettaq dan ir-reat kien ġie arrestat ukoll u nhar it-Tlieta kien ġie kkundannat għal sentejn ħabs sospiżi għal erba’.

Il-Pulizija kienu sabu stampa tan-numru tal-karozza maħruqa fuq il-mowbajl ta’ Galea. L-Avukat Alfred Abela wieġeb f’isem il-klijent tiegħu ta’ mhux ħati.

Huwa talab il-libertà proviżorja bil-prosekuzzjoni toġġezzjona, billi argumentat li l-akkużat jista’ jbagħbas l-evidenza jekk jinħeles. Abela argumenta li l- “moħħ” diġà xehed taħt ġurament.

Ħadd ma jista’ jbiddel ix-xhieda tiegħu, għalhekk, qal l-avukat, u żied li r-reat seħħ xahrejn u nofs ilu. “Kieku kellu jkun hemm tbagħbis tal-provi kien ikun ġara issa.

Huwa ġie arrestat tliet ijiem ilu u kien hemm żmien biżżejjed biex l-evidenza tiġi mbagħbsa iżda ma ġara xejn. ” “Għandna żagħżugħ ta’ 24 sena b’rekord kriminali nadif li lest li ma jersaqx lejn l-allegati vittmi. M’għandu l-ebda raġuni biex jersaq lejn Ħal Qormi.

Missieru huwa wkoll lest li jidħol bħala garanti ta’ parti terza. ” Il-Qorti, madankollu, ċaħdet il-libertà proviżorja fid-dawl tal-fatt li l-persuna tressqet hekk kif il-moħħ ingħata sentenza sospiża u għalhekk kien hemm biża’ reali li l-akkużat jersaq jew jikkuntattja l-persuna.

Il-maġistrat talab lill-Prosekuzzjoni biex tissejjaħ lill-persuna li ordnat il-ħruq biex tixhed fis-seduta li jmiss. l-Avukat Abela talab li l-Qorti tordna lir-raġel jinżamm fil-sala forensika fl-Isptar Monte Karmeli. Il-Qorti laqgħet it-talba u għamlet ir-rakkomandazzjoni dwar dan lid-direttur tal-ħabs.

Ikkummenta