Lokali Qorti

L-avukati ta’ Yorgen Fenech ifittxu protezzjoni tal-Qorti wara xenata fil-ħabs li fiha kien involut Alex Dalli

L-avukati ta’ Yorgen Fenech talbu il-Qrati għall-protezzjoni wara inċident li wieħed mit-tim iffaċċa fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin lejlet il-każ fil-Qorti tat-Tlieta li għaddew.

Id-dettalji tal-inċident, aċċennati waqt is-seduta, ġew deskritti f’applikazzjoni ppreżentata mill-Avukat Charles Mercieca, li tiġbed l-attenzjoni tal-Maġistrat Rachel Montebello u ssejjaħ għall-protezzjoni kemm għalih innifsu, fl-eżerċizzju tad-dmirijiet legali tiegħu, kif ukoll għal Yorgen Fenech.

In-negozjant Fenech huwa akkużat b’kompliċità fl-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. L-inċident seħħ meta Mercieca żar il-klijent tiegħu fil-ħabs nhar it-Tnejn, armat b’dokumenti li ħa flimkien biex jiddiskuti ma’ Fenech bi tħejjija għas-smigħ tal-għada fil-kumpilazzjoni tal-qtil.

Wara li għadda mit-tfittxija ta’ rutina, l-avukat kellem lill-akkużat iżda xi 10 minuti wara, meta ll-laqgħa bejn l-avukat u l-klijent tiegħu kienet għadha għaddejja, din ġiet interrotta bil-qawwa mal-wasla tad-Direttur tal-ħabs Alex Dalli, li oġġezzjona b’mod vokali, waqt li pponta lejn id-dokumenti.

Insista li l-ebda karta ma kienet permessa tidħol sakemm ma tkunx dokumentata u skennjata individwalment. L-avukat ipprova ma jħallix il-karti minn idejh.

Dalli hawn bagħat għal tliet gwardji tas-sigurtà armati, u d-Direttur tal-ħabs tahom struzzjonijiet biex jaraw li l-karti jitneħħew mill-kamra, minkejja li Mercieca pprotesta li dawk id-dokumenti kienu “importanti” fit-tħejjija għas-sessjoni tal-għada fil-Qorti.

Iżda d-direttur ma ried jisma’ xejn minn dan kollu u baqa’ għaddej u, hekk kif l-inċident dam għal xi ħames minuti, Mercieca finalment iddeċieda li jwaqqaf il-laqgħa, billi ħass li l-kommozzjoni kienet qed taffettwa lill-klijent tiegħu “emozzjonalment”.

Hekk kif ħareġ mill-kamra ta’ l-avukat Mercieca għal darb’oħra ltaqa’ ma’ Dalli li, beda jħabbat fuq il-mejda tar-reception, u kompla jgħajjat, “Ma jimputani minn ħadd, lanqas mill-qorti .Jien niddeċiedi hawn fuqu kollox u kulħadd irid jobdi lili. .

“Jekk l-avukat ma jogħġobx dan, huwa seta ‘sempliċement jieħu jitlaq, iddikjara l-kap tal-ħabs. L-avukati ta’ Fenech ressqu applikazzjoni, fejn spjegaw l-inċident li nqabad fuq CCTV, u talbu lill-Qorti biex tipproteġihom fl-eżerċizzju ta’ dmirijiethom.

Huma talbu wkoll għall-protezzjoni għall-klijent tagħhom li, sakemm joħroġ il-libertà proviżorja, jaqa’ taħt il-kustodja tal-Qorti. Ġie rreġistrat ilment ukoll mal-Kamra tal-Avukati biex jittieħdu l-passi xierqa kif xieraq dwar dan.

Mercieca kien ta ħjiel tal-inċident waqt is-smigħ tat-Tlieta iżda ma ġew żvelati l-ebda dettalji peress li kwistjonijiet oħra fuq l-aġenda tal-ġurnata kienu ħadu preċedenza. L-avukati Gianluca Caruana Curran, Marion Camilleri u Charles Mercieca ffirmaw l-applikazzjoni.

Ikkummenta