Lokali Qorti

L-avukati ta’ Yorgen Fenech joġġezzjonaw għall-intervent tal-familja Caruana Galizia

L-avukati għal Yorgen Fenech oġġezzjonaw għal talba mill-familja ta’ Daphne Caruana Galizia biex tintervjeni fl-attentat tiegħu biex jimblokka mistoqsijiet li qed isiru dwar informazzjoni li ta lill-Pulizija qabel ma ġiet miċħuda l-maħfra presidenzjali tiegħu.

It-tim legali tan-negozjament qed jargumenta li d-dritt tiegħu għal smigħ ġust ikun preġudikat jekk il-Qorti tippermetti xi mistoqsijiet mill-Prosekuzzjoni u l-familja tal-ġurnalista maqtula dwar din l-informazzjoni.

Dan seħħ wara li l-Maġistrat Rachel Montebello ħalliet lill-uffiċjali Prosekuturi Keith Arnaud u Kurt Zahra, kif ukoll lill-eks Kummissarju Lawrence Cutajar, jixhdu dwar dak kollu li Fenech kien qal lill-investigaturi dwar il-qtil.

Fil-qorti, l-Avukat parte civile Therese Comodini Cachia argumentat li d-dritt tal-familja li tintervjeni, mhux biss fil-proċeduri tal-qtil iżda wkoll fi kwistjonijiet oħra li jirriżultaw mill-każ prinċipali, ingħata taħt il-Kodiċi Kriminali.

Hija sostniet li l-istatus tal-familja bħala vittma kien ifisser li l-interess tagħhom baqa’ jeżisti mill-bidu sat-tmiem, waqt li semmiet il-ġurisprudenza li poġġiet il-parte civile fost dawk il-kategoriji ta’ persuni bl-istatus biex jintervjenu fi proċeduri tal-Qorti.

Il-familja kienet iffaċċjat xenarju simili meta kienet ġiet ippreżentata talba, fil-kumpilazzjoni tal-qtil tat-tliet allegati qattiela, f’attentat biex jimblokka l-aġenti tal-FBI milli jixhdu f’dawk il-proċeduri, irrimarkat Comodini Cachia.

Madankollu, l-Avukat Charles Mercieca rribatta li l-familja tal-vittma ma kellha l-ebda interess ġuridiku f’dawn il-proċeduri u kienu qed iħawdu interess fil-każ, “probabbilment kondiviż mill-pubbliku ġenerali” u interess ġuridiku f’termini ta’ liġi. Dan tal-aħħar kellu jkun “preċiż, personali u konkret,” sostna Mercieca.

Barra minn hekk, kien l-Avukat Ġenerali, u mhux il-parte civile, li kellu d-dmir li jippreserva l-provi u jiżgura l-amministrazzjoni xierqa tal-ġustizzja. F’dan il-każ, Fenech ma kienx qed jitlob ksur ta’ drittijiet minħabba att ġudizzjarju ppreżentat mill-familja tal-vittma jew fuq xi ħaġa li l-parte civile kienet għamlet fil-proċeduri ta’ kumpilazzjoni, iżda minħabba digriet mogħti mill-Qorti tal-Maġistrati dwar provi miġbura mingħajr il-kunsens tal-akkużat, sostna l-avukat.

L-Imħallef Anna Felice ddikjarat li digriet dwar il-kwistjoni se jingħata nhar it-Tlieta, li jpoġġi l-każ għal aktar sottomissjonijiet fuq it-talba tal-applikant għal miżura interim kif xieraq.

L-Avukat Merceica, qed jassisti lil Fenech flimkien mal-Avukati Gianluca Caruana Curran u Marion Camilleri. L-Avukati Therese Comodini Cachia u Jason Azzopardi qed jidhru parte civile.

L-Avukat tal-Istat Chris Soler, flimkien mal-avukat Maurizio Cordina, qed jirrappreżentaw l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat.

Ikkummenta