Lokali Qorti

Mara tqila tammetti li ttraffikat id-droga minn garaxx fil-Marsa

Mara tqila ta’ 20 sena ammettiet għal akkużi ta’ traffikar ta’ droga wara rejd mill-Iskwadra tad-Droga tal-Pulizija f’garaxx fil-Marsa. Ir-rejd seħħ wara diversi jiem ta’ osservazzjoni fuq l-garaxx, li kien qed jintuża biex tinibiegħ id-droga.

Nhar it-Tnejn id-dħul u l-ħruġ għall-bini ġew imblukkati mir-Rapid Intervention Unit. L-Ispecial Intervention Unit imbagħad daħlu billi qatgħu bieb tal-ħadid, hekk kif il-bqija tal-bieb tal-garaxx kien imbarrat minn ġewwa.

Ladarba nkiseb aċċess, uffiċjali mill-Iskwadra tad-Droga daħlu fil-post u arrestaw lit-tfajla ta’ 20 sena, Kimberly Aly mill-Birgu. Il-Pulizija sabu 63 qartas ta’ eroina, 110 qartas ta’ kokaina, u 15-il qartas ta’ crack kokaina mgeżwra u lesti għall-bejgħ.

Ammont konsiderevoli ta’ flus kontanti nstab fl-istess kamra. Il-valur totali fit-triq tad-drogi misjuba kien stmat li hu €4,000. Aly tressaq b’arrestat quddiem il-Maġistrat Astrid May Grima mill-Ispetturi tal-Pulizija Mark Anthony Mercieca u Justine Grech.

Hija ġiet akkużata li forniet id-droga kokaina, eroina u kannabis, kif ukoll li kellha s-sustanzi f’ċirkostanzi li juru li ma kinux għall-użu personali tagħha. Il-mara, li qalet li ma taħdimx, wieġbet ħatja tal-akkużi.

Wara li ngħatat diversi opportunitajiet biex tirrinunzja l-ammissjoni tagħha mill-Qorti. L-avukati tagħha Franco Debono, Amadeus Cachia u Francesca Zarb talbu lill-Qorti biex tikkonverti ruħha għal Qorti tad-droga għal skopijiet ta’ sentenza.

Huma talbu wkoll il-libertà proviżorja sakemm tingħata s-sentenza. Il-Prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx għall-ħelsien mill-arrest, fid-dawl tal-ammissjoni u minħabba li l-mara għandha tqala ta’ ħames xhur.

Il-Qorti laqgħet it-talba għall-ħelsien tagħha mill-arrest, u ordnatha tiffirma darbtejn fil-ġimgħa fl-għassa tal-Pulizija u tosserva curfew. Il-garanzija ġiet garantita b’depożitu ta’ €2,000 u garanzija personali ta’ € 10,000. Hija kienet ipprojbita wkoll milli tmur fiż-żona tal-Marsa.

Ikkummenta