Lokali Qorti

Diretturi ta’ 11-il kumpanija akkużati fuq ħasil ta’ miljuni ta’ ewro fuq kutrabandu

Il-Qorti fetħet b’urġenza tard filgħaxija fejn Gordon Debono ta’ 46 sena u martu Yvette-Marie Debono ta’ 45 sena minn Marsaskala ġew mixlija li wettqu atti ta’ ħasil ta’ flus fuq miljuni ta’ ewro.

Il-kummerċjant taż-żejt u martu, Yvette, ġew akkużati b’ħasil ta’ flus wara investigazzjoni li saret fuq allegat kuntrabandu. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo kkonfermat li l-koppja, li kienu akkużati fuq ħasil ta’ flus, kienu qed jidhru fil-kapaċitajiet tagħhom bħala Diretturi ta’ 11-il kumpanija.

Il-kumpaniji nfushom: Hi-Low Properties Ltd, Petroplus Ltd, KB Investments Ltd, KB Lines Ltd, Seabrass Ltd, Petrobunkers Ltd, Oil and Ship Ltd, Gorge Ltd, S-Cape Yacht Charter Ltd, S-Cape Ltd u Yves Ltd, ġew miżjuda wkoll bħala imputati fil-każ.

Gordon Debono waħdu kien akkużat ukoll fil-kapaċità tiegħu bħala uffiċjal tal-kumpanija ta’ Petroplus, li qabel kienet magħrufa bħala Tiko Tiko Ltd, ġie mixli wkoll li għamel dikjarazzjoni falza lill-awdituri, qered jew iffalsifika dokumenti uffiċjali u għamel dokumenti b’mod frodulenti.

Gordon Debono, liebes ġakketta ħamra u jeans, għall-ewwel qal li kien qiegħed u mbagħad talab lill-Qorti biex tħallih jikkoreġi d-dikjarazzjoni tiegħu biex jgħid li huwa jaħdem għal rasu.

L-Avukat Roberto Montalto deher għall-koppja Debono. Qal lill-Qorti li Gordon Debono kien qed iwieġeb mhux ħati. Yvette-Marie Debono ma wieġbet għall-ebda mistoqsija li saret waqt l-eżami inizjali, peress li hija rappreżentant tal-kumpaniji akkużati u għaldaqstant il-Qorti daħlet f’isimha li mhijiex ħatja.

Inħarġet ordni ta’ ffriżar fuq il-proprjetà mobbli u immobbli kollha li tappartjeni lill-koppja Debono u l-11-il kumpanija. Montalto talab pleġġ għall-akkużat.

Il-Prosekuzzjoni oġġezzjonat fuq il-bażi tan-natura serja tal-akkużi u minħabba li l-każ kien ukoll fi stadju bikri u xhieda ċivili kienu għad iridu jixhdu.

Barra minn hekk, l-akkużat kellu proprjetà barra mill-pajjiż u diversi bastimenti tal-baħar li jistgħu jservu bħala vetturi tal-ħarba argumentat l-avukat tal-Avukat Ġenerali Cinzia Azzopardi Alamango.

Fl-aħħarnett l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u diversi persuni għad iridu jiġu interrogati, hija qalet. Montalto argumenta li ħafna drabi s-sottomissjonijiet tal-Prosekuzzjoni fuq pleġġ jirriżultaw li mhumiex veri.

Huwa żied li l-akkużi għandhom piena massima ta’ 18-il sena ħabs. Huwa argumenta li l-bastimenti tal-merkanzija jistgħu jintużaw f’attentat ta’ ħarba kien redikolu. Il-Prosekuzzjoni rrimarkat li mill-inqas bastiment wieħed kien dgħajsa tad-divertiment.

L-iżgħar waħda kienet dgħajsa tad-divertiment ta’ 100 metru, qal Montalto. Huwa magħruf mill-pubbliku li Debono jinsab fuq pleġġ b’rabta ma’ proċeduri fl-Italja.

Il-Qrati Taljani mhux biss tawh il-libertà proviżorja, iżda kienu jippermettulu jirritorna jgħix Malta, minkejja l-ħafna bastimenti tiegħu, sostna l-Avukat.

Il-fatt li l-proprjetà hija proprjetà barra mill-pajjiż ma jfissirx neċessarjament li m’għandux rabtiet ma’ Malta, qal Montalto, waqt li rrimarka li għandhom tfal żgħar u żammew “l-assi kollha tagħhom f’Malta.”

“M’għandhomx rabtiet b’saħħithom biżżejjed ma ‘Malta?” staqsa. Parti sostanzjali mill-akkużi jmorru lura għas-snin 2016 u qabel – dan jindika li l-investigazzjoni tmur lura għall-2013, qal Montalto.

Kollox jindika li m’hemm l-ebda riskju ta’ tbagħbis ta’ evidenza peress li tittratta evidenza li ma tistax tiġi mbagħbsa, qal Montalto. Yvette Debono, omm ta’ tliet itfal, sofriet minn epilessija, qal Montalto.

Huwa sostna li kemm Yvette kif ukoll Gordon Debono ma kellhom l-ebda kundanna qabel. Iżda f’dan l-istadju, il-Qorti, waqt li nnutat li l-investigazzjonijiet kienu għadhom “attivi ħafna”, ċaħdet il-libertà proviżorja.

F’arrest separat, l-assoċjat ta’ Debono, Shawn Higgans ġie akkużat ukoll b’ħasil ta’ flus. Huwa wieġeb mhux ħati u talab il-ħelsien mill-arrest. Hekk kif ġie akkużat l-Avukat Cinzia Azzopardi Alamango infurmat formalment lill-Qorti li Roberto Montalto jista’ jkollu kunflitt ta’ interess biex jirrappreżenta lil Higgans, fid-dawl tad-difiża preċedenti tiegħu tal-familjafDebono.

Il-Qorti imponiet ukoll ordni ta’ ffriżar fuq Higgans. Higgans kien impjegat tal-koppja u ffaċilita l-ħasil tal-flus, sostniet il-Prosekuzzjoni. Kien hemm ukoll ir-riskju li jbagħbas l-evidenza, sostniet Azzopardi Alamango.

Montalto qal li l-każ kontra Higgans kien ibbażat fuq il-fatt li kien isarraf ċekkijiet tal-koppja Debono. Huwa qal li hemm rekords bankarji li jiddokumentaw kollox, sekonda b’sekonda.

Ma kien hemm l-ebda riskju li jaħrab fuq xi jottijiet jew dgħajjes, f’dan il-każ qal. Il-Qorti ċaħdet il-libertà proviżorja lil Higgans. L-Ispetturi Joseph Xerri, Omar Caruana u James Turner mexxew il-Prosekuzzjoni, flimkien mal-Avukati Elaine Mercieca u Cinzia Azzopardi Aamango mill-uffiċċju tal-AĠ.

Ikkummenta