Lokali Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali tiċħad t-talba ta’ ksur tad-drittijiet fuq traffikant tad-droga li ddeffenda lilu nnifsu

Raġel li ġie kundannat 15-il sena u mmultat €30,000 fl-2017 f’ġuri dwar traffikar tal-kokaina li fih iddefenda lilu nnifsu mingħajr assistenza legali kellu każ mhux milqugħ dwar id-drittijiet tiegħu. Huwa kien qal li sofra minn ksur tad-dritt tiegħu għal proċess ġust, bil-każ jiġi miċħud mill-Qorti Kostituzzjonali.

Kingsley Wilcox ta’ 38 sena min-Niġerja ntbagħat il-ħabs b’rabta mal-skoperta ta’ bosta boroż bil-kokaina li kienu mimlija f’bagalja fl-2012. Huwa ġie arrestat wara investigazzjoni fuq raġel Niġerjan ieħor, Paul Ugochukwu, u li kien twaqqaf fuq suspett li kien qed iġorr id-droga hekk kif wasal fuq titjira minn Spanja f’Ottubru 2012.

Għalkemm ma nstabet l-ebda droga fuq il-persuna tiegħu, il-Pulizija sabu messaġġ fuq il-mobajl li bagħat lil raġel Spanjol, Jose Manuel Domingo Benito, fejn tah struzzjonijiet biex ifittex akkomodazzjoni fil-lukanda Tropicana f’Paceville.

Meta l-pulizija għamlu rejd fil-kamra tal-lukanda tal-Ispanjol, kienu sabu żewġ pakketti ssiġillati li fihom ftit iktar minn kilogramma ta’ dak li ssuspettaw li kienu kokaina fil-bagalja kif ukoll traċċi ta’ ħaxixa tal-kannabis fuq l-iskrivanija fil-kamra tal-lukanda.

Wilcox kien ġie arrestat wara li l-Pulizija wettqu kunsinna kkontrollata tad-droga, stmata li għandha valur fit-triq ta’ € 86,824. Huwa kien ġie kundannat għal 15-il sena u mmultat €30,000 fit-8 ta ’April 2017 mill-Qorti Kriminali.

Wilcox kien ressaq appell, li kien ġie miċħud mill-Qorti tal-Appell Kriminali f’Jannar 2020. In-Niġerjan kien sussegwentement ippreżenta proċeduri Kostituzzjonali, billi argumenta fost affarijiet oħra, li ma kienx gawda minn proċess ġust, li d-dikjarazzjoni tal-Pulizija tiegħu kienet ittieħdet mingħajr ma kien hemm avukat preżenti, li l-kunsinna kkontrollata saret bl-għajnuna tiegħu. u mingħajr ma kkonsulta avukat.

L-Avukat Ġenerali kien irribatta l-argumenti, waqt li rrimarka li l-akkużat iltaqa ’ma’ avukat tal-għażla tiegħu qabel ma ħareġ id-dikjarazzjoni tiegħu u seta’ talab it-tneħħija tiegħu mill-atti wara.

Kien waqt il-ġurija li Wilcox kien iddeċieda li jirrappreżenta lilu nnifsu, qalet l-AG, billi argumentat li ma saret l-ebda qbid u ċaħdet l-affermazzjoni tal-akkużat li kien tħallas €700 biex jipparteċipa fil-kunsinna kkontrollata.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Prim Imħallef Mark Chetcuti, u l-Imħallfin Giannino Caruana Demajo u Anthony Ellul, innutat li Wilcox kien għen lill-Pulizija fl-arresti ta’ żewġt irġiel oħra permezz ta’ kunsinni kkontrollati.

Huwa qal li ġie stabbilit fil-ġurisprudenza li n-nuqqas sempliċi ta’ avukat waqt l-interrogazzjoni ma jfissirx awtomatikament li kien hemm ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, u għamlet referenza għall-każ Stephen Pirotta v AG deċiż fl-2019.

L-Imħallfin ikkwotaw ukoll mill-każ tal-KEDB Stephens v Malta li ddikjara li: “dak li jikkostitwixxi proċess ġust ma jistax ikun is-suġġett ta’ regola waħda li ma tvarjax iżda għandu jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi tal-każ partikolari.

“It-tħassib primarju tal-Qorti, meta teżamina ilment skont il-liġi huwa li tevalwa l-ġustizzja ġenerali tal-proċeduri kriminali. ” F’dan il-każ, l-Imħallfin qalu li l-applikant ma kienx persuna vulnerabbli jew disturbata mentalment, li ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ sfurzar mill-Pulizija.

Huwa kien qabel li jipparteċipa f’kunsinni kkontrollati wara li kkonsulta ma’ avukat, osservat l-Qorti, u żied li kien hemm differenzi fil-verżjoni tal-avvenimenti li ddeskriva lill-pulizija fil-ħin tal-arrest tiegħu u l-verżjoni li kien ta lill-ġurija.

“Matul il-proċeduri kriminali, l-applikant kellu kull opportunità li jikkontesta l-ammissibilità tad-dikjarazzjonijiet bħala evidenza. Madankollu, huwa ma ppreżentax motiv preliminari f’dan ir-rigward.

Pjuttost meta l-ġurija kienet bdiet u l-Prosekuzzjoni kienet talbet lill-Qorti biex jagħti d-dikjarazzjoni tiegħu lill-ġurati, huwa ma oġġezzjonax. “Il-Qorti ma tistax tifhem kif issa l-applikant qed jistenna li jibdel fehmtu u jinsisti li l-użu tad-dikjarazzjonijiet wassal għall-ksur tad-dritt fundamentali tiegħu għal smigħ ġust.”

Numru ta’ persuni ġew identifikati mill-mowbajl tiegħu u arrestati, innotat l-Qorti, u l-ġurija kienet konvinta mingħajr dubju raġonevoli li kien hemm rabta suffiċjenti bejniethom biex twassal għall-kundanna dwar konspirazzjoni biex tittratta d-droga.

Kien hemm ħafna iktar evidenza kontra Wilcox mid-dikjarazzjoni li kien qed jilmenta dwarha, qalu l-Imħallfin, waqt li rrimarkaw li ma kienx hemm “l-iċken evidenza” li ġie mġiegħel jagħmel id-dikjarazzjoni tiegħu.

Bl-istess mod, il-Qorti qalet li l-insinwazzjoni tiegħu li l-kunsinna kkontrollata kienet l-aħjar evidenza kontrih, “b’mod konvenjenti ttraskurat li ssemmi” fatti importanti li ċaħdu dan l-argument.

Ma kien hemm l-ebda evidenza li turi li r-raġel ma kkooperax liberament mal-Pulizija jew li kien inqabad, qalu l-Imħallfin, u ċaħdu l-appell bl-ispejjeż b’kollox kontra Wilcox.

Ikkummenta