Lokali

Tlieta arrestati b’rabta ma’ ħtif ta’ mara

Ħidma delikata mill-Pulizija ta’ Kontra l-Vizzji, tar-Reati Maġġuri, tad-Distrett tal-Imsida u tar-Rapid Intervention Unit (RIU), wasslet biex mara ta’ 50 sena mil-Lebanon, li nħatfet mir-residenza tagħha fl-Imsida, instabet qawwija u sħiħa f’appartament f’Buġibba.

B’rabta ma’ dan il-każ, ġew arrestati żewġt irġiel ta’ nazzjonalità Libjana ta’ 43 u 36 sena u tfajla Maltija ta’ 22 sena, li allegatament ħatfu lil mara.

Is-Sibt li għadda, f’xi s-7pm, il-Pulizija rċeviet telefonata fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija l-Floriana minn raġel jirrapporta li Libjan għamel kuntatt miegħu u heddu li jekk ma jħallasx somma flus, mhux se jara iżjed lil ommu.

Investigazzjoni min-naħa tad-Distrett irriżulta li l-mara nħatfet mir-residenza tagħha u minnufih bdiet tfittxija għaliha, kif ukoll għall-persuni li ħatfuha. L-investigazzjoni wasslet biex is-Sibt, f’xi l-10:30pm iż-żewġ Libjani ġew arrestati mill-Pulizija tar-RIU f’Tas-Sliema.

Ftit wara l-11pm, il-pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra l-Vizzji, tar-Reati Maġġuri u tar-RIU, sabu lil mara, li kienet qiegħda tinżamm mit-tfajla Maltija f’appartament fi Triq Barnaba, f’Buġibba.

It-tliet persuni arrestati ttieħdu l-lock-up fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija l-Floriana, waqt li l-vittma ngħatat kura f’ċentru tas-saħħa. Il-vittma qiegħda tingħata wkoll assistenza mill-Victim Support Unit tal-Korp tal-Pulizija.

Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali.

It-tliet persuni se jitressqu l-Qorti llum għall-ħabta tan-nofsiegħa ta’ waranofsinhar (1230hrs) quddiem il-Maġistrat tal-Għassa Claire Stafrace Zammit u jkunu akkużati mill-Ispetturi John Spiteri,

Stephen Gulia u Jessica Bezzina, bi ħtif ta’ persuna, sekwestru u biża’ bi vjolenza, fost akkużi oħra.

Ikkummenta