Lokali

L-Eżekuttiv ta’ Team Start PN

L-elezzjoni ta’ Team Start PN saret il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru. L-Eżekuttiv se jkun magħmul minn 15-il persuna, bil-membri eletti jkunu dawn:

 • President: Eve Borg Bonello
 • Segretarju Ġenerali: Keaton Agius
 • Viċi President għall-Affarijiet Lokali: Nicole Grech
 • Viċi President għall-Affarijiet Internazzjonali: Charlene Camilleri
 • Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi: Alexander Jacobsen
 • Teżorier: Ella Micallef Darmenia
 • Kordinatur għal Għawdex: Armando Xerri
 • Uffiċjal Riżorsi Umani u Outreach: Paul Azzopardi
 • Content Creator: Jordan Galea Pace
 • Assistent Segretarju Ġenerali: Matteo Muscat Filletti
 • Assistent Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi: Neil Camenzuli
 • Assistent Teżorier: Martha Sammut
 • Uffiċjal Edukattiv u Ambjentali: Stephanie Vella
 • Uffiċjal Kulturali: Maria Kristina Caruana
 • Uffiċjal Attivitajiet: Jade England

Ikkummenta