Lokali Qorti

Raġel bi storja ta’ kriminalità mixli li seraq kaxxi bis-soft drinks

Raġel li jgħix il-Belt Valletta bi storja twila ta’ reat vjolenti ngħata l-libertà proviżorja wara li ġie akkużat li seraq kaxxi ta’ soft drinks u rota minn diversi partijiet tal-belt kapitali.

Mohammed Mokhtar Mohammed Jamhur ta’ 30 sena mil-Libja tressaq il-Qorti akkużat b’serq u serq aggravat, kif ukoll li huwa reċidiv. Jamhur mhuwiex xi persuna stranja għall-Qrati tal-ġustizzja.

F’Novembru 2016, huwa ngħata sentenza sospiża talli ta daqqiet ta’ sikkina lill-maħbub ta’ martu, u spiċċa rritorna l-Qorti, tlett ijiem wara, akkużat li hedded lir-raġel li ta daqqiet ta ’sikkina.

Huwa nstab ħati wkoll ta’ kompliċità f’serqa fl-2017. F’dik l-okkażjoni, il-Qorti kienet estendiet ordni ta’ probation li kien diġà tpoġġa taħtha. Aktar tard dik is-sena ġie akkużat li pprova jisraq minn karozzi pparkjati.

L-avukati Franco Debono u Francesca Zarb, li deheru għar-raġel, indikaw li kien se jammetti l-akkużi u ssuġġerew probation. Il-Qorti, minflok, għażlet rapport ta’ qabel is-sentenza.

L-avukat Debono qal li r-rapport għandu se jservi wkoll bħala forma ta’ sorveljanza tal-pleġġ. L-Ispettur Daryl Borg, li flimkien mal-Ispettur Michael Vella mexxa l-Prosekuzzjoni qal li r-raġel se jkollu bżonn kundizzjonijiet stretti ħafna iżda ma oġġezzjonax għall-ħelsien mill-arrest.

Il-pleġġ ingħata kontra garanzija personali ta’ €8,000. Ma kien meħtieġ l-ebda depożitu, wara li l-avukat tiegħu qal li r-raġel ma kellux il-mezzi finanzjarji biex jipprovdi dan. Jamhur ġie mwissi biex jobdi lill-uffiċjal tas-superviżjoni tiegħu u biex josserva curfew impost mill-qorti

Ikkummenta