Lokali Qorti

Qorti tirrifjuta ammissjoni ta’ raġel li ta fastidju lill-eks tfajla tiegħu

Il-Qorti rrifjutat ammissjoni magħmula minn raġel akkużat li hedded u ta fastidju lill-eks tfajla tiegħu, wara li nnotat li huwa kien esprima riservi fit-talba tiegħu.

Abdulwahad Alasawad, 33 sena, residenti fis-Swieqi, mil-Libja tressaq quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri akkużat li kkawża lill-mara biża’ minn vjolenza, li taha fastidju, li uża ħażin tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet li heddidha u attakkaha.

L-akkużat qal lill-Qorti li huwa ħati, “iżda mhux ta ‘kollox.” Skond il-liġi Maltija, il-motivi ta’ ħtija għandhom ikunu bla kundizzjonijiet. L-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana spjegat li l-akkużat ma jaqbilx ma’ wħud mill-mistoqsijiet li sarulu waqt l-interogazzjoni tiegħu.

Iżda l-Qorti qalet li ma tistax taċċetta t-talba ħatja tar-raġel, minħabba l-fatt li l-Alasawad kien esprima riżerva fit-talba tiegħu. Għalkemm l-akkużat kien wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih, minħabba li kien qal diversi drabi “mhux minn kollox”, il-Maġistrat irrifjuta l-eċċezzjoni tiegħu ta’ ħtija u minflok ikkunsidra l-eċċezzjoni tiegħu bħala waħda ta’ mhux ħati għall-akkużi kif imfassla.

Sussegwentement saret talba għal libertà proviżorja tiegħu iżda L-Ispettur Prosekutur Joanna Piscopop oġġezzjonat għar-rilaxx tar-raġel, peress li l-vittma kienet għad trid tixhed, u spjegat li l-fastidju seħħ fuq medda ta’ sentejn.

L-Avukat Sultana qalet li r-raġel minn dakinhar induna li l-imġieba tiegħu kienet kontra l-liġi u li m’għandux jerġa ’jċempel lill-mara. “Huwa għandu kondotta nadifa tal-pulizija. Ħajtu hawn, kien ilu Malta għal ħafna snin, ” komplidet tgħid l-avukat.

Il-Qorti, wara li rat in-natura tal-akkużi kontra l-akkużat, id-dokumenti kollha ppreżentati mill-Prosekuzzjoni u r-rapport li jirreferih għat-taqsima tal-Vjolenza Domestika, ċaħdet il-libertà proviżorja f’dan l-istadju peress li ma kinitx sodisfatta li ma jissodisfax il-kundizzjonijiet imposti jekk jingħata pleġġ.

Ikkummenta