Lokali Qorti

Suspettat fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia jingħata kumpens ta’ €7,000 fuq ksur ta’ drittijiet

Wieħed mis-suspettati fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, Alfred Degiorgio ingħata kumpens ta’ € 7,000 mill-Qorti Kostituzzjonali wara li d-drittijiet tiegħu nkisru bi proċeduri twal tal-Qorti.

Degiorgio ressaq il-każ wara deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell f’Diċembru 2018 li qalbet deċiżjoni marbuta ma’ hold-up fuq vann tal-flus tal-Grupp 4 fis-sena 2000. Fil-hold-up li seħħ f’Ottubru fis-sena 2000, aktar minn €2 miljun fi flus kontanti nsterqu minn vann tal-flus tal-Grupp 4.

Degiorgio kien wieħed minn tliet irġiel akkużati bil-hold-up f’Novembru ta’ dik is-sena u ngħata l-libertà proviżorja f’Diċembru. Il-każ proprju kontrih beda fl-2008 bil-Qorti tal-Maġistrati tikkundannah għal sentejn ħabs sospiżi għal erba ’snin f’Awwissu 2017.

Degiorgio kien ġie meħlus mill-akkużi kollha fl-appell f’Diċembru 2018. Sussegwentement, huwa ppreżenta proċeduri Kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija, fejn sostna li d-drittijiet tal-bniedem tiegħu ġew miksura mill-proċeduri twal tal-Qorti.

L-Imħallef Toni Abela iddeċieda favur Degiorgio, u tah kumpens ta’ €7,000 f’danni flimkien ma’ imgħax annwali ta ’5% datat lura għal Jannar 2010. Degiorgio kien wieħed mit-tliet irġiel akkużati f’Diċembru 2017 li eżegwixxa l-assassinju ta ’Caruana Galizia.

Degiorgio, ħuh George, u Vince Muscat ġew akkużati li akkwistaw, poġġew u splodew il-bomba li qatlet il-ġurnalista eżatt wara li ħalliet id-dar tagħha fil-Bidnija. Degiorgio kien assistit fil-każ kostituzzjonali mill-avukat William Cuschieri.

Ikkummenta