Lokali Qorti

Immultat €22,000 fuq ksur tal-benesseri tal-annimali fiż-żoo ta’ Montekristo

L-iżviluppatur u sid taż-żoo, Charles Polidano, ġie mmultat € 22,000 minħabba ksur tal-benesseri tal-annimali fiż-żoo tiegħu Montekristo Estates fis-Siġġiewi.

Polidano kien ġie akkużat fl-2015 li żamm annimali selvaġġi fi kwartieri mhux approvati bħala stabbilimenti żooloġiċi, li kkawżalhom isofru bla bżonn, li naqas milli jirreġistra annimali, li jrabbi u ttrasporta majjali mingħajr permess bil-miktub mill-awtoritajiet, li għandu żoo mingħajr liċenzja u li sar reċidiv.

Minkejja li fil-bidu huwa wieġeb mhux ħati, Polidano ammetta f’Ottubru 2019. Il-Qorti nnutat li kien l-akkużat sar reċidiv minħabba kundanni preċedenti iżda ddeċidiet li l-ġurisprudenza kienet stabbiliet li l-impożizzjoni ta’ multa ma kinitx meqjusa bħala kundanna finali sakemm ma kienx hemm evidenza li kienet tħallset jew ġiet ikkonvertita għal perjodu il-ħabs.

F’dan il-każ ma kien hemm l-ebda evidenza tat-tnejn u għalhekk Polidano ġie meħlus mill-akkuża ta ‘reċidività. L-akkużi relatati mal-ħnieżer ma baqgħux offiżi, wara li ġew revokati fil-liġi, qalet il-Qorti, fiwaqt li rrimarkat li Polidano ma setax jinstab ħati tagħhom.

Iżda n-negozjant, fuq l-ammissjoni tiegħu stess, instab ħati tal-kumplament tal-akkużi u safa mmultat €22,000. Polidano kien ġie meħlus is-sena li għaddiet minn akkużi kriminali relatati mar-responsabbiltà għal inċident li fih tifel żgħir weġġa’ serjament minn waħda mit-tigri fiż-żoo tiegħu.

Is-sentenza tal-Qorti tal-appelli tal-2020 kienet ikkonfermat in-nuqqas ta’ ħtija preċedenti fuq akkużi ta ’tmexxija ta’ żoo illegali, żamma ta’ annimali perikolużi u negliġenza kriminali.

Ikkummenta