Lokali Qorti

Il-‘mobile chat’ ta’ Yorgen Fenech ma’ zijuh jispikka fil-każ ta’ eks-ġurnalist

Il-‘mobile chat’ ta’ Yorgen Fenech ma’ zijuh lejlet l-arrest tiegħu kien il-fokus ta’ smigħ tal-Qorti fi proċeduri ta’ libell dwar eks ġurnalist tat-Times of Malta.

Siltiet ta’ dik il-konverżazzjoni bit-telefon inqraw fil-Qorti mill-investigatur ewlieni fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Is-Supretendent Keith Arnaud ġie msejjaħ biex jixhed f’sett ta’ kawżi ta’ libell reċiproku ppreżentati mill-eks ġurnalist Ivan Camilleri u mid-Direttur Maniġerjali tal-Malta Today Saviour Balzan.

Referenza għal ġurnalist tat-Times of Malta kienet saret minn Arnaud lura f’Diċembru 2019 meta xehed fil-kumpilazzjoni ta’ qtil li għaddej kontra n-negozjant, akkużat bħala kompliċi fl-assassinju ta’ Caruana Galizia. “Ir-referenza kienet għal ‘Ivan tat-Times,'” xehed Arnaud, meta wieġeb mistoqsijiet mill-Avukat ta’ Camilleri, Peter Fenech.

Arnaud spjega kif kien ikkonsulta t-traskrizzjonijiet ta’ dik ix-xhieda mogħtija minnu f’Diċembru 2019 u ma sab l-ebda referenza għal xi ‘Ivan’ imma sempliċement ‘Ivan’ jew ‘Ivan tat-Times.’

“Taf kemm Ivans kien hemm fl-Allied Newspapers?” kienet il-mistoqsija li jmiss. “Naf żgur tnejn u naf permezz ta’ rapporti tal-midja: Ivan Camilleri u Ivan Martin. Huwa fid-dominju pubbliku,”wieġeb Arnaud.

L-avukat ta’ Saviour Balzan, Veronique Dalli kompliet fuq l-istess linja:” Fil-kors ta’ l-investigazzjonijiet tiegħek, sibt li kien hemm xi ‘leaks’ ta’ informazzjoni minn ‘Ivan tat-Times ’”. Arnaud wieġeb li dan kien il-każ.

Mitlub direttament mill-Qorti, preseduta mill-maġistrat Rachel Montebello, biex jispjega l-kuntest tar-referenza, Arnaud ipproduċa kopja taċ-chat tal-mobile u kompla jaqra siltiet minnha. “Portomaso Marina hawn tat-Times. Tani tip Ivan.

Fenech kien bagħat SMS lil zijuh Ray fis-6.15pm dik il-lejla, sigħat qabel l-arrest tiegħu. “Ivan qalli għax kien fil-kamra tal-aħbarijiet u sema’,” kompliet iċ-chat.

“Hu [Ivan] qal li kellhom tip-off minn xi appartament hawn.” Dawk il-messaġġi ntbagħtu fid-19 ta ‘Novembru 2019 preċiżament fis-7pm, ikkonferma Arnaud.

Wara x-xhieda ta ‘Arnaud fil-proċeduri tal-qtil fl-2019, Balzan kien kiteb artiklu intitolat, “It-Times keċċew lil Ivan Camilleri wara allegat tip-off lil Yorgen Fenech imsemmi fil-Qorti.”

Matul is-seduta, l-eks editur tat-Times of Malta Ray Bugeja ta wkoll ix-xhieda, u stqarr li matul is-snin fil-kamra tal-aħbarijiet hu qatt ma rċieva rapporti li allegaw li Camilleri rċieva ħlasijiet talli kiteb ċerti stejjer.

Mistoqsijiet f’dan il-każ imxew fuq artiklu ieħor ippubblikat minn Balzan fejn sostnew li “l-istejjer ta’ Ivan Camilleri għandhom jingħataw skrutinju tajjeb minn dawk li kienu jħaddmuh,” u jallegaw ukoll li stejjer bħal dawn ġejjin minn “relazzjonijiet komdi b’interessi ta’ negozju” u li kien hemm ” motivi oħra ġejjin minn relazzjoni mill-qalb .

“Iffaċċjat b’dak it-test, Bugeja qal li ovvjament ma kienx jaf x’kellu f’moħħu l-awtur iżda kkonferma li Times of Malta ħadu dawn il-kwistjonijiet “bis-serjetà,” anke kif seħħew l-affarijiet “ftit jiem ilu”, b’mod ċar billi rrefera għall-allegat każ ta ’tixħim li jinvolvi tnejn mill-avukati ta ’Fenech u l-ġurnalist tat-Times of Malta, Ivan Martin.

Il-kritika dwar stejjer miktuba minn diversi ġurnalisti kienet xi ħaġa ta’ kuljum, mil-livelli kollha tas-soċjetà, li tinkludu wkoll fehmiet jew preġudizzji politiċi jew inklinazzjonijiet jew xi ħaġa tat-tip, imma “jien qatt ma kelli rapporti dwar flus,” spjega Bugeja. Il-każijiet ta ’libell ikomplu f’April.

Ikkummenta