Il-Koħħu jingħata l-maħfra presidenzjali għal delitt li seħħ fl-2015

Il-kabinett approva li tingħata il-maħfra presidenzjali Vince Muscat għall-qtil ta’ L-Avukat Carmel Chircop ta’ 51 sena li seħħ f’Birkirkara fl-2015.

L-Avukat kien inqatel b’tiri ta’ arma tan-nar f’kumpless ta’ garaxxijiet.

Ikkummenta