Lokali Parlament

L-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali approvati mill-parlament għal term ieħor

Il-parlament approva unanimament li l-Awditur Ġenerali Charles Deguara u d-Deputat Awditur Ġenerali Noel Camilleri jerġgħu jkunu appuntati Awditur Ġenerali u Deputat Awditur Ġenerali rispettivament għal terminu ieħor ta’ ħames snin.

Dan il-vot kien jeħtieġlu l-approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-parlament iżda l-mozzjoni dwar il-ħatra tal-Awditur Ġenerali Charels Deguara u tad-Deputat Awditur Ġenerali Noel Camilleri kienet waħda unanima u kisbet 60 vot favur u ebda vot kontra.

Ikkummenta