Sport

“Irridu nibdew it-triq ta’ bidla fil-kultura u l-metalità favur l-attivatijiet sportivi”- Lara Tonna Grima, lecturer fl-Università ta’ Malta

(Ritratt: Martin Agius)

“Irridu nidew it-triq ta’ bidla fil-kultura u l-metalità favur l-attivitajiet sportivi varji”, hekk stqarret Lara Tonna Grima, lecturer fl-Istitut tal-Attività Fżika u Sport fl-Università ta’ Malta.

Tonna Grima qalet kif bħala pajjiż għanda “fqar” fil-metalità dwar il-benefiċċji tal-isport, fejn barra dawk relatati mas-saħħa wieħed jitgħallem ukoll bosta valuri ta’ dixxiplina. Hi żieded tistaqsi jekk dawk kollha nvoluti kienux ikkonsutlati u fuq liema bażi dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu.

Lara Tonna Grima għamlet ukoll riferenza għal riċerka li turi l-possibilità dwar kemm il-virus jista’ jinxtered f’dawn l-attivitajiet fejn skond artiklu fil-midja internazzjonali juri li hemm riskju minimu li l-COVID jinxtered aktar f’attivitajiet extra kurrikulari.

Ikkummenta