Lokali Qorti

L-aħwa Degiorgio jiksbu aċċess għax-xhieda tal- “Koħħu” lill-maġistrat ta’ inkjesta

Is-suspettati fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, George u Alfred Degiorgio, se jkollhom aċċess għax-xhieda li l-eks ko-akkużat tagħhom Vince Muscat ta lil maġistrat li jmexxi inkjesta dwar il-qtil tal-2017.

Il-qorti ddeċidiet li l-aħwa huma intitolati jaraw dak li Muscat, magħruf bħala “il-Koħħu”, qal lil maġistrat inkwirenti dwar il-qtil. Iżda l-qorti sabet ukoll li m’għandhom l-ebda aċċess validu għal kopji ta’ dikjarazzjonijiet li Muscat ta lill-pulizija.

Id-digriet mogħti mill-imħallef Edwina Grima jwitti t-triq għal Muscat biex jiffaċċja l-kontro-eżami mill-avukat li jirrappreżenta lill-aħwa Degiorgio fil-każ.

L-aħwa Degiorgio jinsabu akkużati bil-qtil ta ’Caruana Galizia f’Ottubru 2017. Muscat, li wkoll iffaċċja akkużi ta’ qtil, kien wieġeb ħati għar-reat bi skambju ta’ 15-il sena ħabs u xhieda relatata ma’ reati oħra, fosthom il-qtil tal-Avukat Carmel Chircop, li fuqu ngħata l-proklama.

Il-prosekuturi kienu argumentaw li filwaqt li x-xhieda ta’ Muscat lill-maġistrat fuq il-qtil ta’ Caruana Galizia tista’ tingħata, b’partijiet mhux rilevanti għall-każ ta’ qtil ta ’Caruana Galizia jitneħħew, l-istess ma jistax jingħad dwar id-dikjarazzjonijiet tiegħu li ta lill-pulizija.

Dawn id-dikjarazzjonijiet ġew irrekordjati b’Muscat jagħmel bosta referenzi għal reati u individwi differenti, huma argumentaw fil-qorti aktar kmieni din il-ġimgħa.

L-avukat difensur tal-aħwa Degiorgio, William Cuschieri kien qal lill-qorti li d-difiża mhix se toġġezzjona li tirċievi biss il-partijiet rilevanti tax-xhieda ta’ Muscat.

Fid-digriet tagħha, l-Imħallef Grima qalet li l-istqarrijiet li Muscat ta lill-investigaturi kienu “intelliġenza tal-pulizija” li kienet għad trid tiġi pproċessata qabel ma jiġi ddeterminat jekk kienx ammissibbli bħala evidenza fil-qorti.

Tali informazzjoni kunfidenzjali mogħtija lill-pulizija dwar il-qtil ta’ Caruana Galizia kif ukoll reati oħra għalhekk ma setgħux jiġu kklassifikati bħala evidenza materjali, qalet, u kkonkludiet li jekk ma tipproduċix tali dikjarazzjonijiet bħala evidenza fil-qorti ma tistax titqies li qed iċċaħħad lill-akkużat minn proċess kriminali ġust.

Madankollu, l-istess ma jistax jingħad fir-rigward tax-xhieda ġuramentata ta’ Muscat quddiem il-maġistrat li jieħu ħsieb l-inkjesta in genere. Dik ix-xhieda kienet evidenza ammissibbli li għandha tiġi ppreżentata fil-qorti, u l-għoti ta’ kopja lid-difiża mhux biss jippermettilha tikkontrolla x-xhud waqt il-kontro-eżami iżda tissalvagwardja wkoll il-prinċipju importanti ta’ ugwaljanza, qalet l-imħallef.

Dan iservi wkoll biex jiġi żgurat li d-dritt tal-akkużat għal smigħ ġust ikun protett, qalet il-qorti, u b’hekk tilqa’ parzjalment it-talba tal-aħwa Degiorgio. Il-qorti bagħtet ir-rekords tal-każ lura lill-maġistrat li jippresjedi l-proċeduri fil-kumpilazzjoni tal-aħwa Degiogio biex ir-reġistratur tal-qorti jipproduċi kopja legali tal-imsemmija xhieda.

Ikkummenta