Lokali Qorti

Imħallef jordna li għalissa ma jsirx xogħol fil-marina ta’ barra l-Beachaven

Ix-xogħlijiet ta’ żvilupp tal-marina barra Beachaven ġew sfurzati jieqfu għalissa, wara li l-Qorti laqgħet b’mod proviżorju mandat ta’ inibizzjoni ppreżentata mis-sidien tan-nightclub fix-Xemxija.

F’deċiżjoni li ta l-Imħallef Robert Mangion iddeċieda li t-talba ta’ Godwin Cutajar issodisfat ir-rekwiżiti legali kollha. Rappreżentat mill-avukat Alex Scerri Herrera, Cutajar ħa azzjoni legali wara li Transport Malta infurmat formalment lill-baħħara fi Frar li dalwaqt jibdew ix-xogħlijiet fuq żona ta’ rmiġġ fil-Bajja tax-Xemxija.

Id-deċiżjoni tal-Imħallef Mangion ma tistabbilixxix jekk l-argument legali hux korrett jew le jew ineħħi l-ftehim ta’ konċessjoni, iżda tistabbilixxi li s-sid tal-Beachaven kellu kull dritt li jagħmel it-talba tiegħu.

Is-sidien tal-Beachaven qed jargumentaw li x-xogħlijiet huma illegali għax qed isiru bis-saħħa ta’ offerta li Transport Malta kienet irrevokat diversi snin ilu.

L-Avukat Alex Scerri Herrera ressaq l-mandat ix-xahar li għadda f’isem Godwin u Jeanette Cutajar kontra l-Awtorità tat-Trasport ta’ Malta u l-Harbour Management Ltd, dwar il-proġett li kellu jibda s-Sibt 20 ta’ Marzu, iżda ma waqafx minħabba li l-Qorti laqgħet it-talba proviżorjament.

Il-mandat għandu l-għan li jkwaqqaf ix-xogħlijiet stabbiliti skont l-Avviż Lokali lill-Baħħara Nru 16 tal-2021 u kwalunkwe xogħol anċillari ieħor rigward il-ġestjoni taż-Żona Organizzata tal-Irmiġġ assoċjati għall-irmiġġ ta’ inġenji żgħar fiż-żona tal-irmiġġ tax-Xemxija.

Il-koppja Cutajar qed jargumentaw li kienu ilhom joperaw ir-‘resort’ Beachhaven għal dawn l-aħħar 55 sena, u joffru servizzi kummerċjali relatati ma’ sport nawtiku u irmiġġ ta ’dgħajjes barra l-bini tagħhom.

Huma esebew kuntratt ta’ kera tal-art li jmur lura għall-2005 li jġedded it-titlu tagħhom għal 50 sena, sal-2055. L-Awtorità tat-Trasport ta’ Malta kienet taf b’dan, qalu, wara li ħarġet permess formali lill-operaturi biex imexxu n-negozju tagħhom.

Iżda l-awtorità kienet ħarġet ukoll sejħa pubblika għal proposti relatati mal-ġestjoni tal-irmiġġ għall-jottijiet fix-Xemxija u s-Salina f’Novembru 2009. L-atturi kienu għamlu offerta u ġew infurmati li kienet ġiet aċċettata f’Marzu 2010.

Wara dan, l-awtorità kienet talbet li l-kumpanija tħallas sett ta’ tariffi proposti mill-awtorità. Meta l-kumpanija rrifjutat, l-awtorità kienet ikkanċellat is-sejħa pubblika.

Beachhaven qed isostnu li Harbour Management Ltd kienet ressqet proċeduri ċivili kontra l-Awtorità tat-Trasport fl-2011, li ġew ċeduti f’Novembru 2020 wara li ntlaħaq ftehim – wara li s-sejħa ġiet ikkanċellata.

Madankollu, minkejja l-kanċellazzjoni deher li fil-fatt kien hemm ftehim, u dan meta ma kien hemm l-ebda offerta, sostna l-Avukat Scerri Herrera. Huwa mill-ewwel informa lill-Qorti li l-atturi se jkunu wkoll qed jikkontestaw dan il-ftehim. Proċedimenti quddiem il-Bord tar-Reviżjoni tal-Kuntratti f’dan ir-rigward għadhom ukoll għaddejjin.

Ikkummenta