Lokali Qorti

L-assoċjazzjoni tal-ġudikatura tesprimi d-diżappunt bil-ħatra ta’ ‘ftit ġudikanti’

Il-ħatriet fil-ġudikatura mhumiex se jkunu biżżejjed biex ilaħħqu max-xogħol dejjem jiżdied fil-Qorti fejn erba’ Mħallfin maħtura se jkunu qed jieħdu post l-istess numru ta’ dawk li rtiraw u l-fatt li ritra Maġistrat u tnejn saru Mħallfin mhux se jsolvi l-problemi ta’ kawżi. Hemm il-ħtieġa wkoll li l-ġudikatura jkollha nies li jaqdu l-funzjonijiet li tant huma meħtieġa.

L-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin u l-Maġistrati qed targumenta li hemm il-bżonn li jinħatru sitt maġistrati ġodda sabiex jiġi żgurat proċess ġudizzjarju kriminali effettiv u effiċjenti. Is-sitt maġistrati jkunu qed jieħdu post żewġ maġistrati li nħatru mħallfin, u maġistrat ieħor li rtira.

Min-naħa tiegħu, dan jipprovdi tliet maġistrati addizzjonali eżistenti. L-assoċjazzjoni esprimiet id-diżappunt bil-ħatra ta’ erba’ mħallfin ġodda, peress li dawn sempliċement qed jieħdu post erba’ oħra li minn dakinhar irtiraw mill-aħħar rawnd ta’ ħatriet. Fil-fatt, in-numru ta’ mħallfin fil-qorti baqa’ l-istess.

L-assoċjazzjoni nnutat kwistjoni simili mas-sejħa reċenti tal-gvern għal erba’ maġistrati ġodda. Fir-realtà, il-‘compliment’ ta ‘maġistrati se tkun qed tiżdied biss b’wieħed, peress li żewġ maġistrati minn dakinhar inħatru bħala mħallfin, filwaqt li maġistrat ieħor irtira.

“Il-funzjonijiet u d-dmirijiet tal-maġistrati u l-influss reċenti ta’ każijiet kriminali kumplessi u serji li jinstemgħu mill-maġistrati huwa tali li żieda serja u effettiva fin-numru ta’ maġistrati hija imperattiva sabiex jiġi żgurat proċess ġudizzjarju kriminali effettiv u effiċjenti,” qalet l-assoċjazzjoni fi stqarrija.

“Sakemm l-awtoritajiet ma jieħdu passi serji u immedjati biex iżidu n-numru ta ‘maġistrati kif ukoll jipprovdulhom nies imħarrġa u motivati b’mod adegwat, l-ebda titjib effettiv fil-proċess ġudizzjarju li jikkonċerna każijiet kriminali mhuwa xi darba se jidher,” qalet l-organizzazzjoni.

Intant, l-imħallfin li inħatru llum (il-Ħamis) ħadu l-ġurament tal-kariga tagħhom. L-eks maġistrati Audrey Demicoli u Neville Camilleri, u l-avukati Christian Falzon Scerri u Ian Spiteri Bailey ingħataw il-ġurament waqt ċerimonja ppreseduta mill-President George Vella. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis, l-Avukat tal-Istat Chris Soler u l-Prim Imħallef Mark Chetcuti.

Ikkummenta