Lokali Qorti

Meta kien Chief of Staff missier Keith Schembri kien jgħaddilu l-paga mill-kumpanija Kasco

Keith Schembri kien jirċievi l-paga tiegħu tal-kumpanija Kasco mingħand missieru ta’ kull xahar u dan meta kien Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Analiżi tal-kontijiet bankarji ta’ Alfio Schembri , missier Keith uriet pagamenti regolari mill-kumpaniji Kasco u relatati ma’ Kasco kif wkoll pagamenti mill-kont tiegħu lil ibnu u l-kunjata tiegħu.

Meta Alfio Schembri ġie mistqosi dwar dan huwa qalilhom li xtaq li jagħtih il-flus f’ħajtu u mhux wara mewtu. L-Ispettur Leanne Bonello mill-iskwadra kontra l-ħasil tal-flus qalet li l-akkużat Robert Zammit ikkonferma l-involviment tiegħu bħala kontrollur finanzjarju f’Kasco Ltd.

Fil-pożizzjoni tiegħu, Zammit qal lill-Pulizija li huwa segwa d-direzzjonijiet u qatt ma kien involut fil-ftehimi tal-istamperija tat-Times. Huwa kien jirċievi wkoll direzzjonijiet mill-awdituri tal-Kasco Nexia BT, speċifikament minn Karl Cini. Huwa insista mal-pulizija li qatt ma ħa xi kummissjoni. Bonello qalet li meta Keith Schembri sar Chief of Staff missieru kien jieħu l-paga tiegħu u jagħtiha lil ibnu.

L-Ispettur Bonello qalet li email bejn Robert Zammit u Brian Tonna turi li huma ddiskutew il-paga ta’ Keith Schembri, peress li ma kellux l-istess paga meta kien qed jaħdem mal-Gvern. Alfio Schembri sadanittant qal lill-pulizija li hu ma ħa l-ebda ħlas żejjed mill-bejgħ tal-magni lil Progress Press.

Mistoqsi dwar 40 ċekk iffirmati minnu, Alfio Schembri qal lill-pulizija li dan kien is-salarju tiegħu.  Dwar il-€11,000 misjubin fid-dar ta’ Alfio Schembri, huwa qal lill-pulizija li dawn il-flus kienu parti minn madwar €60,000 li wirtet martu. Mistoqsi għaliex dawn ġew iddepożitati fil-kont tal-bank ta’ Keith Schembri jew martu, u Alfio qal lill-pulizija li Keith huwa l-uniku tifel tiegħu u li ried xi ħaġa aħjar għalih

Dan ħareġ fil-Qorti llum fl-assenza ta’ Keith Schembri li qed jirċievi kura fl-isptar. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech xorta waħda kompliet tisma l-kumpilazzjjoni dwar ħasil ta’ flus, frodi u korruzzjoni kontra l-eks Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

L-avukat tad-difiża Edward Gatt qal lill-ġurnalisti barra l-awla 9 tal-qorti dalgħodu fejn tenna li Schembri qed jirċievi kura fl-Isptar Mater Dei u appella lil kulħadd biex jittratta lilu u lill-familjari tiegħu b’dinjità. Ix-xahar li għadda, l-qorti tat il-libertà proviżorja lil Schembri u tnejn mill-assoċjati tiegħu akkużati b’korruzzjoni finanzjarja b’rabta ma ’ftehim ta’ l-istamperija tat-Times ta ’bosta miljun ta’ ewro.

Kienu diversi xhieda, l-aktar pulizija u uffiċjali mid-dipartimenti tat-taxxa, li ġew imsejħa biex jixhdu matul is-seduta ta’ sagħtejn. Schembri, is-sieħeb fin-negozju tiegħu Malcolm Scerri u l-accountant Robert Zammit, huma kollha akkużati b’reati ta ’reati finanzjarji inkluż ħasil ta’ flus.

Schembri u Scerri qed jiġu investigati wkoll mit-tax compliance unit. L-uffiċjali xehdu li t-tnejn li huma għamlu dikjarazzjonijiet ta’ mijiet ta’ eluf ta’ ewro wara li ġew ivverifikati mit-tax compliance unit. Uffiċjali tal-pulizija xehdu li missier Schembri, Alfio, kien qal lill-pulizija li kien jintalab jiffirma dokumenti f’Kasco Ltd, iżda ma kienx jaf x’se jkun qed jiffirma.

Huwa wkoll ma kellux ‘say’ dwar kif Kasco ġie ġestit fir-rwol tiegħu bħala direttur. Alfio Schembri qal ukoll lill-pulizija li kien “jagħti” l-paga tiegħu lil ibnu. Dan kollu minkejja li meta nħatar Chief of Staff fl-2013, Keith Schembri kien qal li kien iddistanza ruħu mill-operazzjonijiet kummerċjali tiegħu.

Ix-xahar li għadda, qorti tat il-libertà proviżorja lil Schembri u tnejn mill-assoċjati tiegħu akkużati b’korruzzjoni finanzjarja b’rabta ma’ ftehim ta’ l-istamperija ta’ bosta miljun ewro. In-negozjant u l-eks id il-lemimija tal-prim ministru Joseph Muscat qed jiċħad l-akkużi ta’ frodi marbuta mal-bejgħ ta’ stamperija lil Allied Newspapers u Progress Press.

Schembri kien fost 11-il persuna arrestati u akkużati fl-20 ta’ Marzu b’rabta mal-iskandlu tal-istamperija u t-tieni inkjesta maġisterjali dwar allegati kickbacks tal-passaporti. Fl-aħħar każ, il-qorti semgħet minn sensiela ta’ uffiċjali tal-pulizija dwar tfittxijiet fil-propjetajiet tal-akkużat li kixfu somom kbar ta’ flus kontanti.

Evidenza ppreżentata minn Simon Busuttil

L-ewwel xhud, Katya Vassallo, ppreżentata wkoll evidenza mill-inkjesta li kien ippreżenta l-eks Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fl-2017. Matul l-aħħar interrogazzjonijiet tiegħu f’Marzu, eżatt qabel ma tressaq il-Qorti, Alfio Schembri ma rrispondiex għall-mistoqsijiet, qalet l-ispettur Bonello.

Hija ippreżentat d-dokumenti tal-analiżi finanzjarja dwar Alfio Schembri. Huwa tħallas salarju minn Kasco. Ma rċivew l-ebda dividendi u ma ħadu l-ebda deċiżjoni kummerċjali. Alfio Schembri kien l-ewwel fetaħ il-kumpanija u wara ngħaqad ibnu flimkien ma ‘Malcolm Scerri.

L-Ispettur Leanne Bonello qalet li waqt l-investigazzjoni, Alfio Schembri kien qed jieħu l-pensjoni, u anke dħul minn Kasco. Dwar 40 ċekk, dawn ammontaw għal €36,000 u nħarġu f’isem Alfio Schembri imma ġew iddepożitati fil-kont tal-bank ta’ Keith Schembri u martu.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda ma saritx biss fil-konfront ta’ Keith Schembri, iżda fil-konfront ukoll ta’ missieru Alfio Schembri, Malcolm Scerri u Robert Zammit mill-kumpanija Kasco. Id-difiża talbet biex għas-seduta ta’ għada l-Erbgħa jiġi eżentat milli jidher missier Keith Schembri.

Ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni minn naħa tal-Prosekuzzjoni bil-Qorti tilqa’ t-talba bis-smigħ ta’ għada jissokta b’mod normali, meta Keith Schembri mistenni għal darba oħra jkun assenti. L-akkużati huma rappreżentati mill-Avukati Edward Gatt u Mark Vassallo. L-ewwel xhud hija l-Ispettur Leanne Bonello mit-Taqsima ta’ Kontra l-Ħasil tal-Flus. li kienet involuta fir-rigward taż-żewġ inkjesti fejn qalet li d-deċiżjonijiet dejjem kienu kollettivi.

Ħareġ ukoll li lil Robert Zammit ittieħditlu stqarrija fl-14 ta’ Marzu li għadda fejn ikkonferma l-involviment tiegħu fil-kumpanija Kasco, li huwa kien jagħmel skont l-istruzzjonijiet li jingħata, u li qatt ma kellu x’jaqsam mad-deals tal-magni tal-istampar.

Tranżazzjonijiet bejn il-missier u ibnu

Il-Kuntistabbli Andre Farrugia, qal li huwa ġie assenjat għal ma’ task force biex janalizza kontijiet bankarji miżmuma minn Keith Schembri u missieru. Keith Schembri għandu żewġ kontijiet konġunti ma ’martu f’Zenith Finance. Ix-xhud jagħmel jispeċifika fuq ħlas ta ’€100,000 lil Keith Schembri.

Dawn ġew fil-forma ta ’ċekkijiet. Madwar 15 kienu minn missieru u 40 oħra minn Kasco Ltd. Huma ġew iffirmati minn Alfio Schembri. Schembri kien imbagħad ittrasferixxa numru ta’ ċekkijiet lil kumpanija relatata man-Nexia BT. Ix-xhud jippreżenta rapport dwar BTI Management Ltd proprjetà ta’ Brian Tonna u Karl Cini.

Total ta’ 27 ċekk marru fil-kont tal-kumpanija. Il-kumpanija mbagħad toħroġ numru kbir ta ’ċekkijiet lil bosta entitajiet ta’ interess, fosthom Mossack Fonseca, Adrian Hillman u Keith Schembri. Xehed ukoll l-accountant u l-awditur Raphael Aloisio, amministratur assenjat biex jissorvelja Kasco Ltd.

Huwa nħatar f’Novembru biex jissorvelja kumpaniji suġġetti għal ordni ta’ sekwestru. Aloisio jgħid li kien proċess kumpless billi l-kumpaniji kienu interessi kontinwi u kellhom bżonn ikomplu joperaw, iħallsu s-salarji eċċ. Żewġ kaxxi mimlija dokumenti ġew sottomessi bħala evidenza biex isostnu kull tranżazzjoni li kienet approvata waqt li kien qed jamministra l-kumpaniji.

L-amministratur jgħid lill-qorti li meta jinħatru esperti bħalu, jagħmel iktar sens li tkun superviżur biex tissorvelja t-tranżazzjonijiet, speċjalment meta l-kumpaniji inkwistjoni għandhom timijiet ta’ tmexxija attivi u bordijiet ta’ diretturi. “Huwa bħal vapur. Min hu l-kaptan? L-amministratur jew il-bord tad-diretturi? ” huwa jgħid, u żied li ħafna jirrifjutaw li jkunu amministraturi minħabba din il-kwistjoni.

Xehed ukoll Joe Debono mid-dipartiment tat-taxxa. Huwa qal li Malcolm Scerri qed jiġi investigat għall-perjodu mill-2012 sal-2016. Schembri u Scerri t-tnejn kienu suġġetti għal investigazzjonijiet ta’ taxxa ta’ ħames snin u t-tnejn li huma żiedu ammonti sostanzjali mad-dikjarazzjonijiet preċedenti tagħhom. Bħala riżultat ta’ dawk il-verifiki, Schembri wara ddikjara xi €504,000, filwaqt li Scerri ddikjara €970,000.

L-avukat difensur Edward Gatt qal li fis-seduta li jmiss il-prosekuzzjoni għandha tippreżenta nies rilevanti, bħal Adrian Hillman, u mhux uffiċjali mid-Dipartiment tal-VAT. Hillman jgħadu fir-Renju Unit, sakemm issir l-estradizjoni tiegħu, li huwa mifhum qed issib xi ftit tad-diffikultà minħabba proċeduri diversi wara li l-pajjiż ħareġ mill-Unjoni Ewropea.

Ikkummenta