Lokali Qorti

L-ebda ostaklu biex kumpanija tal-assigurazzjoni lokali tirrilaxxa fondi lil Darren Debono minkejja s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti

Is-sanzjonijiet tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti kontra l-eks plejer tal-futbol professjonali u l-kuntrabandist suspettat tal-fjuwil Darren Debono ma jistgħux iwaqqfu kumpanija tal-assigurazzjoni rreġistrata lokalment milli tirrilaxxa fondi lilu, u dan ħareġ minn sentenza mogħtija mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili.

Debono huwa s-suġġett ta ’investigazzjonijiet dwar allegat kuntrabandu ta’ fjuwil. L-Istati Uniti kienu imponew sanzjonijiet kontra Debono u tliet Maltin oħra fi Frar 2018. Bħala riżultat, HSBC Life Assurance (Malta) kienet irrifjutat li tirrilaxxa fondi miżmuma f’isem Debono magħhom taħt Pjan ta’ Tifdil u Pjan ta’ Irtirar Privat.

Il-bank argumenta li billi l-ishma tal-kumpanija ‘parent’ tagħha huma elenkati fil-Borża ta’ New York, kien għalhekk ipprojbit milli jirrilaxxa l-fondi, billi l-kumpanija tagħha hija rregolata mil-liġi ta’ l-Istati Uniti. L-HSBC kien argumenta wkoll li l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta kienet ħeġġet lill-kumpaniji lokali biex josservaw is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti, billi kkwota l-applikabbiltà wiesgħa tal-miżuri u r-riskju ta’ “azzjonijiet finanzjarji sinifikanti li jista’ jkollhom implikazzjonijiet serji fuq l-attivitajiet kummerċjali tagħhom. ”

F’sentenza mogħtija mill-Imħallef Grazio Mercieca, qal li jaqbel ma ’sentenza tal-qorti preċedenti favur Debono li kienet awtorizzat ir-rilaxx ta’ fondi lil kumpanija f’ċirkostanzi simili. L-imħallef f’dak il-każ kien iddeċieda li s-sanzjonijiet imposti minn pajjiż ieħor ma kellhomx effett fuq Malta, peress li huwa pajjiż sovran.

L-imħallef qal li dan il-każ kien pjuttost differenti fis-sens li kienet qed issir it-talba għar-rilaxx ta’ fondi minn kumpanija tal-assigurazzjoni kkontrollata minn kumpanija ‘parent’ elenkata fil-borża ta’ New York, u ġabet magħha r-riskju li l-kumpanija tista ’teħel multi kbar, u d-diretturi tagħha żammew kriminalment responsabbli fl-Istati Uniti.

Minkejja d-differenzi, madankollu, qalet il-qorti, dan ma biddilx il-fatt li l-kumpanija tal-assigurazzjoni (life insurrance) kienet stabbilita taħt il-liġijiet ta’ Malta u għalhekk kienet soġġetta għal-liġijiet ta’ Malta, mhux ta’ pajjiż ieħor. L-Imħallef Mercieca qal li huwa wkoll qabel mar-raġunament tal-qorti fil-każ preċedenti li s-sitwazzjoni tas-sanzjonijiet ma kinitx parti mir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-klijent u l-bank, u issa l-kumpanija tal-assigurazzjoni.

Huwa nnota li l-kumpanija tal-assigurazzjoni ma wrietx li s-sanzjonijiet ġew inkorporati fil-liġi Maltija. Madankollu l-qorti nnutat ukoll li l-assi ta ’Darren Debono kienu taħt ordni ta’ ffriżar maħruġa minn qorti Maltija fil-25 ta ’Novembru, 2020.

L-iffriżar ġie ordnat bħala parti minn proċeduri kriminali kontra Debono u oħrajn dwar allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus u kuntrabandu. Bħala riżultat, il-qorti ddeċidiet li l-fondi mitluba minn Debono għandhom jiġu rilaxxati mill-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-ħajja (life) – iżda biss ladarba l-ordni ta’ ffriżar lokali tiġi revokata.

Ikkummenta