Lokali Qorti

Repubblika tirtira l-każ dwar il-ħatriet ġudizzjarji

Is-soċjetà ċivili Repubblika rtirat l-isfida legali tagħha fuq is-sistema tal-ħatriet ġudizzjarji wara dikjarazzjoni reċenti mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. L-Avukat Jason Azzopardi, li deher għal Repubblika, qal li l-isfida għenet biex isiru riformi importanti, u li erba ’mħallfin inħatru fil-15 ta’ April mingħajr ebda indħil mill-gvern.

Permezz ta’ dik ir-referenza, Repubblika issa hija assigurata li għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea, hemm linji gwida importanti dwar il-kwistjoni tal-indipendenza ġudizzjarja li hija kruċjali għal demokrazija, huwa żied jgħid. Id-dikjarazzjoni mill-European Court of Justice kienet ġibdet akklamazzjoni akkademika u dik kienet xi ħaġa li Repubblika kienet kburija biha.

Il-qorti Ewropea fl-20 ta ’April qalet li l-poter tal-prim ministru li jagħżel imħallfin minn lista qasira ma jiksirx il-liġi tal-UE, iddeċidiet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Azzopardi qal li l-isforzi legali tar-Repubblika ġabu rivalutazzjoni bla preċedent tal-ġurisprudenza Maltija u Ewropea dwar dan is-suġġett importanti li x’aktarx jibbenefika lis-soċjetà inġenerali.

L-Avukat tal-Istat iddikjara li kien qed jieħu konjizzjoni tal-irtirar tal-każ u qabel li kull waħda mill-partijiet kellha tħallas l-ispejjeż legali u ġudizzjarji rispettivi tagħhom. Fid-dawl ta ’dawn is-sottomissjonijiet, il-Prim Imħallef Mark Chetcuti, irringrazzja lill-partijiet għall-imġieba tajba tagħhom u ddikjara l-każ magħluq.

Ikkummenta