Lokali Qorti

L-aħwa Degiorgio bi protest kontra l-Prim Ministru wara li sejħilhom “kriminali”

L-aħwa George u Alfred Degiorgio sostnew mill-ġdid li għandhom informazzjoni “diretta, ċara u kredibbli” li timplika lill-Ministru Carmelo Abela fis-serqa tal-HSBC tal-2010. Fi protest ġudizzjarju ppreżentat mill-avukat tagħhom William Cuschieri, l-aħwa qed isostnu li dikjarazzjonijiet magħmula mill-Prim Ministru Robert Abela l-ġimgħa li għaddiet, ippreġudikaw id-dritt tagħhom li jkunu preżunti innoċenti.

Fi protest li huma ppreżentaw fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili l-aħwa qalu li ħassewhom offiżi fid-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li ddeskrivihom bħala ‘kriminali’ u li għandhom x’jaqsmu mal-kriminalità organizzata ’. Il-protest ġudizzjarju jikkonferma li wara rapporti tal-midja dwar l-allegata rabta ta’ Carmelo Abela mal-attentat ta’ serqa organiżżata tal-2010, l-investigatur ewlieni saħansitra talabhom jgħaddu kwalunkwe informazzjoni rilevanti fuq il-każ.

L-aħwa Degiorgio qalu li infurmaw lill-pulizija li Alfred kellu “informazzjoni diretta” dwar l-involviment ta ’Carmelo Abela iżda qabel ma żvela l-informazzjoni ried li tiġi kkunsidrata talba pendenti għal maħfra presidenzjali. L-aħwa jsostnu li l-informazzjoni mhijix biss ‘hearsay’ u tista’ twassal għall-prosekuzzjoni ta’ partijiet terzi involuti fil-każ.

Il-protest ġudizzjarju jgħid li l-investigatur tal-pulizija informahom li kellu jkellem lill-Kummissarju tal-Pulizija dwar il-kwistjoni. Madankollu, fl-20 ta’ Mejju, meta wieġeb għal mistoqsijiet mill-ġurnalisti, il-Prim Ministru ddefenda lil Carmelo Abela u implika li l-Partit Nazzjonalista kien ħaġa waħda mal-kriminali.

Il-Prim Ministru akkuża lill- “kriminali” li jridu jixtru l-libertà tagħhom. Il-kummenti tal-Prim Ministru saru wara li Carmelo Abela kien ikkonferma li kien ġie interroagt mill-pulizija dwar dak li qedd jgħidu mill-aħwa Degiorgio. Meta ġara l-każ fejn fih kien hemm tiri sparata lejn il-Pulzizja,Carmelo Abela kien jaħdem il-bank u kellu wkoll aċċess għat-tagħmir fosthom ‘ cards’ biex wieħed jaċċessa l-post.

L-irġiel involuti kienu marru lejn il-‘cash centre’ tal-flus kontanti, billi użaw dawn il-karti ta ‘aċċess (access cards), f’dak li l-investigaturi dejjem emmnu li kien xogħol ta’ xi ħadd minn ġewwa li jaf l-affarijiet sew. Fil-protest ġudizzjarju, l-aħwa Degiorgio qalu li l-Prim Ministru ppreġudika d-dritt tagħhom li jkunu preżunti innoċenti sakemm ma jiġix ippruvat mod ieħor.

Huma ċaħdu li riedu ‘jixtru l-maħfra’, u żiedu li riedu li t-talba tagħhom għandha titqies eżatt bħal dawk magħmula minn oħrajn. “Aħna rridu xejn aktar u xejn inqas u m’għandux ikun il-każ li niġu ttrattati b’mod differenti minħabba li ninsabu f’pożizzjoni li nidentifikaw politiċi involuti f’reati,” jgħid il-protest. L-aħwa Degiorgio ġew miċħuda maħfra mill-Kabinett ix-xahar li għadda fuq rakkomandazzjoni tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Carmelo Abela kien irrikuża lilu nnifsu minn dik il-laqgħa.

L-aħwa Degiorgio ġew akkużati f’Diċembru 2017 li akkwistaw, u poġeew bomba li kkawżat splużjoni li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Il-każ kontrihom għadu għaddej. It-tielet kompliċi, Vince Muscat, ammetta l-akkużi fi Frar li għadda u ġie kkundannat għal 15-il sena ħabs wara ftehim bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża. Muscat ingħata maħfra presidenzjali dwar każ differenti, dak li jinvolvi l-qtil tal-avukat Carmel Chircop.

Ikkummenta