Lokali Qorti

Akkużat li żamm arma bla liċenżja wara ‘tip off’ fuq bejgħ illeċtu ta’ armi

“Tip-off’ anonimu wassal għal sejba ta’ arma tan-nar mingħajr liċenzja fil-but tal-karozza ta’ raġel ta’ 41 sena. Aaron Cassar minn Birżebbuġa tressaq taħt arrest quddiem il-maġistrat Nadine Lia mixli b’dan ir-reat. Huwa ġie arrestat nhar it-Tlieta waranofsinhar f’operazzjoni mid-Dipartiment tar-Reati Maġġuri, megħjuna mir-Rapid Intervention Unit.

Il-pulizija qalu li ġew mgħarrfa li kien se jsir bejgħ illeċitu ta’ armi. L-uffiċjali li marru fuq il-post iċċirkondaw l-vettura tar-raġel f’Birżebbuġa u arrestawh. Tfittxija fil-vettura sabet arma tan-nar fil-but tal-karozza. Cassar wieġeb mhux ħati għall-akkużi li ġarr ta’ arma tan-nar fil-pubbliku mingħajr liċenzja u li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja b’garanzija ta’ €20,000.

Huwa kien fuq pleġġ għal allegat attakk ta’ ħruq fuq id-dar ta’ Deniro Magri fl-2018. Fi proċeduri separati, Magri huwa akkużat bil-qtil ta’ Sylvester Farrugia fl-2017. Dwar dan il-każ Cassar wieġeb ħati tal-pussess tal-arma iżda mhux ħati tal-akkużi l-oħra.

L-avukat tiegħu, David Gatt, talab biex jersaq lejn is-sedja tal-Maġistrat għall-informazzjoni li ma kinitx disponibbli għall-media u l-pubbliku. Il-każ ġie pospost għal ftit tal-ħin sakemm setgħu jsiru xi verifiki. L-Ispettur Wayne Camilleri oppona l-libertà proviżorja peress li r-raġel kien qed jiġi akkużat li kiser kundizzjonijiet oħra tal-libertà proviżorja.

L-Avukat Gatt qal li 99% tal-każijiet simili jsiru bħala seduti distrettwali. “Qed nitkellmu dwar pistola antika li ma tiffunzjonax minħabba difetti li ħarġu mill-fabbrika kif se jkun ikkonfermat mill-espert ballistiku.” Il-garanzija hija parti minn każ ieħor fejn parti terza allegatament sparat u qatel lil xi ħadd.

Huwa spjega x’kien se jagħmel bl-arma, bid-difiża eventwalment qalet li se turi x’inhi l-arma attwali. Camilleri iżda kkonferma li l-arma mhix qed taħdem iżda qal li xorta tista’ tiġi sparata. L-akkużat qal lill-pulizija li kien spara biha fuq pallet tal-injam.

Il-Qorti osservat ir-rekord kriminali tiegħu bħala li fih kundanni ta’ armi. Il-Qorti nnutat ukoll li kellu rekord kriminali ta’ 16-il faċċata. Dan flimkien mal-ksur tal-proċeduri tal-pleġġ kontrih quddiem il-qorti kriminali. Il-qorti qalet li ma kellhiex is-serħan tal-moħħ li l-akkużat jista’ jitqies bħala persuna affidabbli li tosserva l-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja tiegħu, u għaldaqastant it-talba għall-pleġġ ġiet miċħuda.

Ikkummenta